Kayaşehir’de markalı konut dönemi

Kategori: - - 10:24

markalı konut kayaşehir

Konut Üreticileri Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kayaşehir‘de markalı konut üreticile­rinin arayış içinde olduğunu söyledi.

Megaşehir İstanbul’un kuzey batı yönündeki yeni gelişim aksı olan Kaya-şehir, hızla büyüyor. Markalı konut projelerinin birbiri ardına yükseldiği bölgede Tahincioğlu’ndan Avrupa Konutları’na kadar markalı konut üretici­lerinin bölgede 11 konut projesi plan­lama ve üretim aşamasında. Ulaşım projeleriyle yıldızı parlayan ve arsa sto­ku ile dikkat çeken bölgede tüm mar­kalı konut üreticileri de proje geliştir­mek üzere yer arayışında.
Şirketi EYG ile bölgede Evvel İs­tanbul ve Adım İstanbul projelerini ge­liştiren Konut Üreticileri Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, bölgede tüm markalı konut üreticile­rinin proje geliştirmek üzere arayış içinde olduklarını vurguluyor.

YENİ İHALELER YAPILACAK

Ortalama metrekare fiyatları 4 bin liralar seviyesinde olan bölgede 2016’da yüzde 15-20’lik fiyat artışı ön­gördüklerini belirten Çelik, “Büyük bir şehir olarak planlanan bölgenin önü­müzdeki 10 yılda nüfusunun üç katı artması planlanıyor. Bu durum bölge­de proje geliştirilmesini hızlandıracak. Bölgedeki arsalar bir bir ihaleye çıkıp projelere dönüşüyor. Yeni projelerle birlikte orta-üst gelir grubuna yönelik konut sayısı da artıyor” diyor.
Bölgede çok sayıda arsası olan Em­lak Konut GYO 2016 yılında yeni pro­jeler için ihalelere çıkacak. Markalı ko­nut üreticilerinin de bu ihaleleri heye­canla bekledikleri vurgulanıyor.
Emlak Konut GYO’tan aldığı ihale ile Avrupa Konutları Başakşehir proje­sini geliştiren Artaş İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya, 600 bin metrekare arazi üzerinde yük­selecek olan projelerinin yaklaşık bin 200 konuttan oluştuğunu söylüyor. Mart 2016’da başlayacak satışlarda metrekare satış fiyatı ise 4 bin 500 TL olacak.

Emlak Konut GYO’nun bölgede ihaleye çıkacağı başka arsaların da ol­duğunu belirten Çetinsaya, Artaş İnşa­at olarak yapılacak olan yeni ihalelere de katılıp yeni proje geliştirmeyi iste­diklerini de vurguluyor.

KÖYDEN ŞEHİRE DÖNÜŞÜM

Son 10 yıla kadar İstanbul’un uzak­taki köylerinden biri olan Kayabaşı, 1999 Marmara Depremi’nin ardından İstanbul’da çürük yapılarda yasayan insanları sağlam yapılara taşımak üzere büyük bir uydu kent olarak planlandı. Uydu kente Kayaşehir adı verilirken birbiri ardına konut projeleri geliştiril­di. Bir dönem boş kalan bu uydu kent, son yıllarda bölgeye gelen metro hat­tı, Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havali­manı güzergahında olması nedeniyle gelişmeye başladı. Gelecek 10 yıllık sü­reçte de yıldızı parlaması beklenen Kayaşehir’de ortalama metrekare fiyatları bugün 4 bin lira seviyesinde. Geçen yıl konut fiyatları yüzde 16 oranında değerlenen bölgede son iki yılda ko­nut fiyatlarında kümülatif olarak yüz­de 47 artış yaşandı.

Kanal İstanbul projesinin güzerga­hında olmasıyla da dikkat çekerken, Atatürk Olimpiyat Stadı’na kadar ge­len metro ile İstanbul’un merkezine yakınlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döne­minde açıkladığı İstanbul’a İki Yeni Şe­hir projesinin Avrupa’daki merkezi ol­ması ve boş arsa stokuyla öne çıkıyor.

ORTA-ÜST GELİR GRUBU

Bölgede TOKİ ve Emlak konut GYO tarafından ihaleye çıkan hasılat paylaşımlı projeler birbiri ardına yük­selirken, orta-alt gelir grubuna hitap eden projeler yerini orta-üst gelir gru­buna hitap eden projelere bırakmış durumda. Muhafazakar kesimin ilgi duyduğu bölgenin Üçüncü Havalima­nı ve Üçüncü Köprü’nün hayata geç­mesiyle primlenmesi bekleniyor.

Bölgenin Avrupa Yakası’nın Kurt­köy’ü olduğuna işaret eden TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Bölgede fi­yatların orta vadede artmasının bek­lendiğine söylüyor.

Maya, “Planlı yapılaşması ile dikkat çeken bölge Üçüncü Havalimanı’nın açılmasıyla havayolu şirketleri, pilot ve hostesler tarafından da tercih edile­cektir. Bu kesime yönelik projeler de geliştirilmeye başladı” diyor.

SAĞLIK KENTİ

Eva Gayrimenkul Değerleme Ge­nel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, böl­gede Kayabaşı Mevkii’ni kapsayan onaylı planlarda ticaret alanları, yöne­tim merkezleri, park ve konut alanla­rının planlandığını söylüyor.

Sağlık Bakanlığı’nca çalışmaları de­vam eden üniversite hastanesi ile birlikte Kayaşehir’in Başakşehir İlçesi’nin merkezi olacağına dikkat çeken Yazıcı, Olimpiyat Stadı’na komşu dev Sağlık Kampüsü’nde 2 bin 680 yataklı sekiz ayrı hastane kurulacağını ve bölgenin sağlık kenti haline geleceğini vurgulu­yor.

ULAŞIM PROJESİ ETKİSİ

2013 yılında devreye alınan Oto-gar-Bağcılar-İkitelli-Başakşehir-Olimpiyat Raylı Sistem Hattı’nın böl­gedeki konut fiyatlarının yükselme­sinde etkili olduğuna dikkat çeken Ya­zıcı, “Bölge Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü ve Avrasya Tüp Geçidi’ne yakın konumlu olmasıyla prim potansiyeli taşıyor. Önümüzdeki dö­nemde bölgedeki konut fiyatlarında ikinci bir yükseliş dalgası yaratacağı ka­naatindeyiz” diyor.

Yapımı devam eden, Aksaray-Yenikapı uzantısının tamamlanması ile Otogar-Bağcılar-Olimpiyat-Başakşehir hattının, Marmaray hattı bağlantısı ile Kadıköy-Kartal ve Üskü­dar- Ümraniye- Çekmeköy Metro hat­ları, Hacıosman-Taksim-Yenikapı Met­ro hattı ile bağlantıları sağlanıp bölge­nin gelişimi de hızlanmış olacak.

“HERKES YER BAKIYOR”
Ömer Faruk Çelik/Konut Üreticileri Derneği (KONUTDER)Başkanı

“Avrupa Yakasının yeni genişleme bölgesi olan bölgede tüm gayrimenkul firmaları proje geliştirmek üzere yer arayışında. Bölgenin nüfusunun 10 yıl içinde üç katı artması bekleniyor bu nedenle buradaki konut sayısı da aynı oranda artacak.”

“BÖLGEDEKİ İHALELERLE İLGİLENİYORUZ”
Süleyman Çetinsaya/Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

“Bölge Üçüncü Havalimanı ve Üçüncü Köprüye yakınlığı ile değerini artırıyor. Emlak Konut’tan aldığımız ihale ile bölgede yaklaşık bin 200 konutluk bir proje geliştiriyoruz. Emlak Konut’un bölgede önümüzdeki dönemde düzenleyeceği ihalelerle de ilgileneceğiz.”
(LEVENT GÖKMEN/EKONOMİST DERGİSİ)

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın