TOKİ’nin 2023 hedefi 1.2 milyon konut

Kategori: - - 11:54

Toki başkanı Ergün Turan

TOKİ Başkanı Turan “Toplam konut üretiminde yaklaşık 815 bin konut rakamına ulaşılmıştır. 2023 hedefimiz de 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktır. Bizim hedefimiz ve önceliğimiz yatay mimari olmalıdır. Mahalle kültürü ve yöresel mimari gibi yeni konsept projeleri öne çıkarmalıyız. Biz TOKİ olarak yaklaşık 3,5-4 yıldır bu konsept üzerinde yarışmalar açıyor, projeler üretiyoruz” dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, konut üretiminde yaklaşık 815 bin konut rakamına ulaşıldığını belirterek, “2023 hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktır.” dedi. Kalkınma Bakanlığınca bir otelde düzenlenen “11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu” toplantısında, Komisyon Başkanlığına TOKİ Başkanı Ergün Turan seçildi.

Turan, yaptığı konuşmada, komisyonun çalışmalarını Türkiye’nin sürdürülebilir konut ve kentsel gelişimine katkı sağlayacak politikalar üretmesi açısından önemli ve değerli bulduğunu söyledi. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmaya kamu, özel sektör temsilcileri, meslek örgütleri, STK’ler ve akademisyenlerin katıldığını ifade eden Ergün, komisyonun çalışmalarının verimli olacağına inandığını belirtti.

1963’te başlayan planlı döneme geçişten bu yana 5 yıllık dönemler halinde şimdiye kadar 10 ayrı Kalkınma Planı hazırlandığını aktaran Turan, “Bize düşen görev önümüzdeki 5 yılı kapsayacak 11. Kalkınma Planı’nın Konut Politikaları Raporunu hazırlamak olacaktır. ” dedi. Türkiye’de özellikle konut sektöründe nüfus artışı, göçler ve kentsel yenileme gibi nedenlerden dolayı daha nitelikli ve güvenli yapılara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Turan, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni yaşam tarzının daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi gereğini ortaya koyduğunu söyledi.

TOKİ Başkanı Turan, gelecek 5 yıllık plan döneminde de nitelikli konut ve belli çevresel koşulların sağlandığı ortamlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Bir şehrin fiziki dokusunun insan dokusunu da yansıttığını vurgulayan Turan, bu dokunun insanların sadece ruhunu değil, geleceğini, kültürünü ve yaşam biçimini de etkileyebildiğini kaydetti.

“Yatay mimari öncelikli hedefimizdir”

Yüksek katlı modern binalar ve dev kulelerin bugün büyük şehirlerin gerçeği olduğuna, ancak ideal şehirlerin hedeflediği bir kentsel ortamı göstermediğine dikkati çeken Turan, “Bizim hedefimiz ve önceliğimiz yatay mimari olmalıdır. Mahalle kültürü ve yöresel mimari gibi yeni konsept projeleri öne çıkarmalıyız. Biz TOKİ olarak yaklaşık 3,5-4 yıldır bu konsept üzerinde yarışmalar açıyor, projeler üretiyoruz. Devlet kuruluşları başta olmak üzere bütün sektörün bu hassasiyeti göstermesi gerekiyor.” dedi.

Turan, mahalle fikrinin de bir şehir ve ortak yaşam için çok değerli olduğunu ifade ederek, şehirlerin kurulmasının mahallelerin kurulmasıyla başladığını, bundan dolayı şehrin çekirdeğini ve hayatın merkezini mahalle kavramının oluşturduğunu söyledi. Mahalle kavramının içinde komşuluk, komşuluğun içinde de yardımlaşma ve sosyal bir bağ olduğunu dile getiren Turan, mahallenin aynı zamanda bir sosyal ortamı ve yürek paylaşımını ifade ettiğini aktardı.

Genel ekonominin 2017’nin ilk yarısında yüzde 5,1, inşaat sektörünün ise yüzde 6,4 büyüdüğüne dikkati çeken Turan, toplam inşaat harcamalarının da bu yılın ilk yarısında 252,6 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Son 10 yılda inşa edilen yapıların yüzde 90’ına yakınının konut olduğunu anlatan Turan, konutların kentlerdeki fiziksel varlığının yanında ekonomik anlamda da önemini vurguladı. Türkiye’de üretilen konut sayısının da son 10 yıl içinde yaklaşık 6,5 milyon olduğunu belirten Turan, konut satışlarında da büyüme yaşandığını söyledi. TOKİ Başkanı Turan, konuta erişimin de önemli bir başlık olması gerektiğini ifade ederek, nitelikli ve düşük fiyatlı konutlara erişimin mutlaka artırılması gereğine dikkati çekti.

Türkiye’de konut finansmanının temel kaynağının kişisel tasarruflar olduğuna vurgu yapan Turan, “ailelerin ortalama tasarruf oranının yaklaşık yüzde 16-20” olduğu bilgisini paylaştı.

“54 ilde, 72,5 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm “

Turan, bu yıl 79 milyon 814 bin olan Türkiye nüfusunun 2023’te 84 milyon 240 bine çıkmasının öngörüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“5 yıllık plan dönemi de dahil olmak üzere 2023’e kadar nüfusumuza 4 milyon 432 bin kişi daha eklenmiş olacaktır. Ortalama hane halkı büyüklüğünü 3,5 olarak alırsak, sadece nüfus artışı kaynaklı konut ihtiyacının plan döneminde 1 milyon 266 bin civarlarında olacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’de konut ihtiyacı birçok ülkeden farklı olarak sadece nüfus artışı kaynaklı değildir. Bizim ülkemizde göçler, yenileme ve kentsel dönüşümünden kaynaklı ciddi konut ihtiyacı doğmaktadır. Şu anda 54 ilde 72,5 milyon metrekare alanda toplamda 191 kentsel dönüşüm yenileme projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda ihale ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 140 bindir. TOKİ’nin ürettiği toplam konut sayısının içinde kentsel dönüşüm konutlarının oranı da bu yıl yüzde 38’e çıkmıştır. Toplam konut üretiminde ise yaklaşık 815 bin konut rakamına ulaşılmıştır. 2023 hedefimiz de 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktır.”

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın