Merkez Bankası İstanbul binası ihaleye çıkıyor

Kategori: - - 20:10

TOKİ Uluslararası Finans Merkezi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da, Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine çıkıyor.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), İstanbul’da, Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. İhale, “TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin” 26’ncı maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak.

İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak fakat uluslararası bir ihale olmayacak. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, TOKİ İstanbul Hizmet Binasından 08.30-17.30 saatleri arasında 500 lira karşılığında satın alabilecek.

Teklif dosyaları, en geç 28 Şubat günü ve saat 11.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, Halkalı’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binasında, İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.

Teklifler 28 Şubat 2017 tarihinde, saat 11.30’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecek.

Etiketler:, , ,

Bir yanıt yazın