Yenibosna arsası kat karşılığı satılık

Kategori: - - 11:03

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre ancak TOKİ iştiraki Emlak Konut 36 dönümlük arsayı kat karşılığı satışa çıkardı.
İstanbul Bahçelievler Yenibosna ’daki 36 dönüm büyüklüğündeki arsa Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ’nu (TUSKON) ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ’nın (TOKİ) iştiraki Emlak Konut GYO‘yu karşı karşıya getirdi.istanbultokikonutlari.com

49 yıllığına kiralamıştı

13 Aralık 2011 ’de Yenibosna Köyaltı Mevkiinde bulunan Hazine ’ye ait 1542 ada, 37 parsel (36 bin 332 metrekare) arsa düzenlenen ihale sonucunda 49 yıllığına TUSKON ’a kiralandı. 2012 ’de yıllık 1.6 milyon lira bedel karşılığında TUSKON ile Defterdarlık arasında ön izin sözleşmesi imzalandı.

TUSKON arsa devrine ilişkin ön izinlerin uzatılması için 26 Aralık 2012 ’de İstanbul Valiliği ’ne (Defterdarlık) başvurdu. Süre uzatımı aldı. TUSKON işleri tamamlayamadığı için 10 Ocak 2014 ’te yeniden süre uzatımı istedi.

‘Hukuk çiğneniyor ’

Maliye ’nin incelemesinde TUSKON ’a süre uzatımlı verilen arazi devrinin Haziran 2012 ’de çıkan Başbakanlık Genelgesi ’ne aykırı olduğu tespit edildi. Genelgeye göre, ön izinler Başbakanlık onayı olmadan uzatılamıyordu. Bu durum, Maliye tarafından Başbakanlık ’a iletildi. Ancak Başbakanlık ’tan arsa tahsisi için ret kararı çıktı. TUSKON kararı yargıya taşıdı ve iptal kararının yürütmesini durdurdu.
Yargı aşaması sürürken arazi TOKİ ’ye devredildi ve Emlak Konut GYO araziyi satın aldı. Dün arazide arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli ile Emlak Konut ’un ihaleye çıkması üzerine TUSKON ’dan tepki geldi. Yapılan açıklamada, “Maalesef ülkemizde her geçen gün hukukun çiğnendiğini, mahkeme kararlarının uygulanmadığını ve demokrasinin temel prensiplerinin kamu gücünü elinde bulunduranlar tarafından yok edildiğini görüyoruz. Arazi ile ilgili bütün yasal haklarımızı arayacağız” denildi.

Bu açıklamaya Emlak Konut GYO ’dan yanıt gecikmedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu ’na gönderilen açıklamada, “Arazi TOKİ ’den satın alınmış ve tapu devri 29 Mayıs 2014 ’te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı üzerinde BEDAŞ lehine 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ’ne dayalı şerh dışında herhangi bir takyidat ya da şerh bulunmadığı gibi ihale sürecini durdurmaya yönelik herhangi bir mahkeme kararı da söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

300 milyon liralık teklif

Em­lak Ko­nut GYO 36 bin 174 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ar­sa için dü­zen­le­nen iha­le­nin ilk otu­ru­mu­nu dün yap­tı. Dap Ya­pı, As­tay, Ta­hin­ci­oğ­lu Gay­ri­men­kul gi­bi sek­tö­rün ön­de ge­len fir­ma­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de en yük­sek tek­li­fi Ku­yaş Ku­yum­cu­kent Gay­ri­men­kul ver­di.

Şir­ket, sa­tış top­lam ge­li­ri ola­rak 300 mil­yon li­ra tek­lif eder­ken Em­lak Ko­nut GYO­ ’ya şir­ket pa­yı ola­rak yüz­de 32 ora­nın­da 96 mil­yon li­ra ve­re­ce­ği­ni ta­ah­hüt et­ti. İha­le­nin ikin­ci otu­ru­mu önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pı­la­cak.

Etiketler:, , , , , , , ,

Bir yanıt yazın