TOKİ sosyal yardıma ihtiyacı olana konut verecek!

Kategori: - - 09:32

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik başlattığı yardım programından yararlanacaklar, TÜBİTAK’ın geliştirdiği “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri” veri tabanıyla tek tuşla tespit ediliyor. TOKİ de ihtiyacı olana konut verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik başlattığı yardım programından yararlanacaklar, TÜBİTAK’ın geliştirdiği “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri” veri tabanı ile tek tuşla tespit edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) için geliştirilen “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi” geçen yılın mayıs ayında başlatıldı ve proje tam olarak 2014’te tamamlanacak.

Geliştirilen sistemle sosyal yardımlara ilişkin başvuru değerlendirme, yardımların muhtaç kimselere ulaştırılması sürecinde kaliteli, hızlı ve güvenli hizmetin sağlanması ve mükerrer yardımlar konusundaki suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sistem sayesinde Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SYGM ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yardım ulaştırılan hanelerde yaşayan aile bireylerinin sosyo-ekonomik ve demografik bilgileri ile halen devletten almakta oldukları yardımlara ait bilgiler incelenebiliyor.

Başvuru sahiplerinin yardım almalarına yönelik kararlara esas teşkil edecek bu incelemeler için proje kapsamında geliştirilen sistem ile 12 farklı devlet kurumu arasında on-line iletişim altyapısı kuruldu ve 26 farklı verinin paylaşımı sağlandı.

Aynı zamanda Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi ile istenilen istatistiki bilgiler hane ve kişi bazında üretilebiliyor.

TEK TUŞLA TAKİP MÜMKÜN HALE GELDİ

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programının geliştirilmesi sürecinde Boğaziçi Üniversitesince yürütülen “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” çalışmalarına başlayabilmek için Türkiye genelinde sosyal yardım alan ve eşi vefat etmiş kadınların belirlenmesi ve bu kadınların sosyal ve ekonomik durumlarını gösteren inceleme sonuçlarına ihtiyaç duyuldu.

İhtiyaç duyulan tüm ilgili veriler, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi ile hızlı ve hassas bir şekilde belirlendi.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan güncel verilere ulaşmak amacıyla vatandaşlara ait merkezi inceleme bilgileri İçişleri Bakanlığına bağlı MERNİS Sistemi, SGK Bilgi Sistemi, SHÇEK Bilgi Sistemi, Maliye Bakanlığına bağlı VEDOP ve MOTOP Bilgi Sistemleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan TAKBİS Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi, İŞKUR Bilgi sistemi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi, Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Bilgi Sistemi gibi diğer devlet kurumlarına ait sistemler ile kurulan on-line veri iletişim altyapısı üzerinden Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi kullanıldı.

Yapılan çalışma neticesinde elde edilen veriler, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma projesine teslim edilerek gerekli saha çalışmaları başlatıldı ve sonrasında da ilgili analizlerin yapılması sağlandı. Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katıldığı toplantıyla açıklanan eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında, 2012 yılı başından itibaren, ihtiyaç sahiplerinin gıda yardımlarından düzenli olarak faydalanmaları sağlanacak. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine, TOKİ’nin inşa ettiği alt gelir grubu ve yoksul konutlarında ve şartlı eğitim yardımında, istihdam ve meslek edindirme kurslarında öncelik verilecek.

İhtiyaç sahibi kadınların çocukları varsa, çocuklarının eğitim burslarından, yurt hizmetlerinden yararlanmasında da yine pozitif bir ayrımcılık olarak uygulanacak. Ayrıca, hukuki ve psikolojik destek de sağlanacak.

AA

Etiketler:,

Bir yanıt yazın