Toki Kayaşehir 18.Bölge Teslimat Programı

Kategori: - - 11:43

Toki Kayaşehir 18. Bölge

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Toki Kayaşehir 18. Bölge 2. Etap 464 Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 13 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Toki Kayaşehir 18.Bölge Teslimat Programı

Bu çerçevede; Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Toki Kayaşehir 18.Bölge Teslimat Programı

İlçesi 18. Bölge 2. Etap Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Toki Kayaşehir 18. Bölge Teslimat Programı
Toki Kayaşehir 18.Bölge Teslimat Programı

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Başakşehir Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinden 1 gün önce aynı saatte ilgili Banka şubesine davet edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Konut teslimleri İstanbul İli Başakşehir

KDV tahsili aşamasında hak sahiplerinden konut başına ¨501,50 doğalgaz abonelik bedeli makbuz/dekont karşılığında tahsil edilecektir.  Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),  Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,  Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,  KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.  Doğalgaz abonelik bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.  Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

Etiketler:, , , , , ,

Bir yanıt yazın