Şimşek: 2B hak sahipleri hemen başvursun

Kategori: - - 11:03

2B hak sahipleri

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazilerinde hak sahiplerinin, 6 ay beklemeden hemen bu hafta itibarıyla başvurmalarını arzuladıklarını belirterek, ”Çünkü biz bir an önce bu süreci başlatmak istiyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1981 yılı öncesinde orman vasfını kaybetmiş alanların 2B yasasıkapsamında olduğunu belirterek, ”Şunu bilmenizde fayda var, 32 yıl önce orman vasfından çıkarılmış yerlerden bahsediyoruz, bugün itibariyle bir orman alanını biz Maliye olarak, hükümet olarak satmıyoruz” dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında 2B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş arazilerin satışı ile imara açılmasını öngören yasa ve bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

2B ile ilgili kanunun TBMM tarafından kabul edildiğini ve 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şimşek, orman vasfını kaybetmiş alanlardan, 32 yıl önce orman vasfından çıkarılmış alanlardan bahsedildiğini söyledi.

Bugün itibariyle bir orman alanının Maliye olarak veya hükümet olarak satılmadığını vurgulayan Şimşek, 1961 Anayasası’nda orman vasfını kaybetmiş alanların ormanlıktan çıkarıldığını, yine 1982 Anayasası’nda da belli şartlar altında bazı alanların orman alanlarının dışına çıkarıldığını hatırlattı. Şimşek, ”Aslında 26 Nisan’da yürürlüğe giren kanunun içeriği, 1982 Anayasası’nda, 1981 öncesinde orman vasfını kaybetmiş alanlarla ilgilidir. Bunun bilinmesinde büyük fayda var” dedi.

Bakan Şimşek, 1981’den sonra orman niteliğinde olan alanlarda yapılaşmaya gidilirse ilgili idarenin orayı yıkacağını vurguladı.

-410 bin hektarlık alan 2B kapsamında-

Söz konusu yasayla 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybetmiş, ormana dönüşmesi mümkün olmayan 410 bin hektarlık alanın kapsandığını kaydeden Maliye Bakanı, bu alanların belirlenen bedeller üzerinden hak sahiplerine satılacağını bildirdi.

Bu alanların bir diğer özelliğinin de imar planları yapılamamış, düzenli kentleşme gerçekleşememiş alanlar olduğunu kaydeden Şimşek, amaçlarının bu tür ihtilafları da çözmek olduğunu kaydetti.

Şimşek şöyle konuştu: ”Amacımız vatandaşla olan mülkiyet sorunlarını çözmektir. Çünkü vatandaş, yıllardır orman vasfını kaybetmiş, ama tapusuz olarak kullandığı taşınmazlarda tapusahibi olacak. Yani birinci konu bu. Yine belki şu türden uygulamalar da olmuştu. Geçmişte tapusu olan alanlar vardır, sonradan Orman Genel Müdürlüğü itiraz etmiştir ve burayı orman diye tapuya tekrar kaydetmiştir. Şimdi biz geçmişte tapusu olanlara da bunları bedelsiz olarak devredeceğiz. Bunun hukuki bir zemine kavuşturulması, vatandaş ve devlet arasındaki davaların son bulması amacımız. Özellikle gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri yapılarak çarpık ve plansız yerleşim alanlarının yeniden düzenlenmesini de biz amaçlıyoruz.

Yani dolayısıyla burada 3-4 temel amacımız var. Mülkiyet sorunlarını çözmek istiyoruz, geçmişte tapusu olan alanların 2B’ye dönüşmüşse yine vatandaşa hakkını iade ediyoruz. Davalar son buluyor ve kentlerimiz inşallah bu proje sayesinde güzelleşecek.” -Satışlar nasıl olacak?- 2B alanlarının satışı konusunda da bilgi veren Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu alanların rayiç bedelin yüzde 70’i üzerinden satılacağını, peşin satışlarda da indirim yapılacağını bildirdi.

Şimşek, ”Buranın değeri diyelim ki 100 liraysa 70 lira üzerinden satılacak. Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde 20’lik indirim olacak. Yani 100 liralık yer 56 liraya satılmış olacak. Yok eğer yüzde 50’si peşin verilirse yüzde 10’luk bir indirim söz konusu. Peşin alamayanlara da yine durumuna göre yani mücavir alan içerisinde olup olmadığına bağlı olarak faizsiz 3 ile 4 yıl arasında bir taksitlendirme yapılacak” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı olarak üstlendikleri sorumluluğun çok ağır olduğunu kaydeden Şimşek, bakanlık olarak 10-12 bin tane hazine mülkünün satışını gerçekleştirirken, bu uygulama ile 500 bin parselle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu tarihi fırsattan tüm vatandaşların yararlanması gerektiğini ifade eden Mehmet Şimşek, başvuru parası ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile 30 Ekim tarihini beklemeden başvurulmasını istedi. Bakan Şimşek, tapuları iptal edilen ve iade hakkından yararlanacaklar için ise sürenin 28 Nisan 2014’de bittiğini belirterek, ”Ben yine de onların yerinde olsam bir an önce başvurumu yaparım. Çünkü onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz” dedi.

-Zamanında başvurmayanların hakları düşecek-

Zamanında başvuruda bulunmayan kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceğini de kaydeden Şimşek, dolayısıyla hak sahiplerinin kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklarını ve alanında standart bir hazine mülküne dönüşmüş olacağını söyledi.

Çarpık ve plansız yerlerin yoğun olduğu alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri yapabileceklerini ifade eden Şimşek, bu alanlardaki vatandaşların da haklarının korunacağını bildirdi.

Şimşek, ”Diyelim ki bir alanda kentsel dönüşüm zaruri. Bunu da TOKİ veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili belediyeler vasıtasıyla yapacağız. Burada 2 seçenek var. Vatandaş ya Maliye Bakanlığı’na ödeyeceği bedeli doğrudan doğruya ilgili belediye veya TOKİ’ye ödeyecek, bu şekilde hak sahipliği devam edecek. Ya da buralarda kentsel dönüşüm için gerekli planlar yapılacak o planlar çerçevesinde uygulama söz konusu olacak” dedi.

-Satış gelirleri nerelerde kullanılacak?-

2B satışlarından elde edilecek gelirlerin önemli bir bölümünün afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılacağını bildiren Maliye Bakanı, ”Afet riskinin azaltılmasında bu kaynaklar yüzde 90’a kadar kullanılacak. Ayrıca orman köylülerinin nakledilmesi ve kalkınmalarının desteklenmesinde kullanılacak. Yine bu kanuni düzenlemeyle orman sınırları dışına çıkartılan alanların en az 2 katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisinde bu kaynaklar kullanılacak” dedi.

-Rayiç bedeller-

Taşınmazların rayiç bedellerinin en çok tartışılan konular arasında olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, bununla ilgili oluşturulan Bedel Tespit Komisyonu’nun parsel parsel değer tespitinde bulunduğunu bildirdi.

Değerler tespit edilirken emsal satışlara bakıldığını, sanayi ve ticaret odalarına başvurulduğunu, belediyelerden bilgi alındığını ve muhtarlarla diyaloğa geçilerek bedellerin tespit edildiğini ifade eden Şimşek, ”Bedeller belirlenirken çok kapsamlı bir yaklaşım sergilendi, bunun da bilinmesinde büyük yarar görüyorum” diye konuştu.

Hak sahiplerinin listelerinin ilgili muhtarlıklarda, mal müdürlüklerinde, defterdarlıklarda ve MilliEmlak Genel Müdürlüğü’nde yer alacağını kaydeden Şimşek, ”Ben ümit ediyorum bu uygulama hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız açısından hayırlı olacak. Biz inşallah bunu başarılı bir şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımız ne kadar hızlı davranırlarsa biz de kendilerine o kadar hızlı hizmet etme fırsatı bulacağız” dedi.

Etiketler:, , , , , ,

Bir yanıt yazın