Kira geliri olanlar bu habere dikkat!

Kategori: - - 08:43

Emlak vergisi 2.taksit

Gelir Vergisi Beyan dönemi 2 Mart itibariyle başlamış durumda. Gelir vergisi verecekler için beyan dönemi başlamış oldu. Haberimizde gelir vergisi beyanına ilişkin her sorunun cevabını bulacaksınız.

Konut kira geliri beyanına ilişkin detayların tamamını bu haberde bulacaksınız. 2 Mart tarihi itibariyle başlayan gelir ergisi beyan etme işlemi başlamış durumda.

Emlak Pencerem Köşe Yazarı Hatice Kolçak’ın “Kira Geliri Beyanı” yazıları

Kira beyanında en çok sorulanlar

Ev sahiplerini vergiden kurtaracak ince hesaplar

Kira gelirinde istisna şartları ve beyan sınırı

Kira geliri beyanı 1 Mart’ta başlıyor

2 Mart tarihinde başlayan Gelir Vergisi beyan dönemi 25 Mart’a kadar sürecek. Kimler beyanname verecek, hangi gelirler için beyanname verilmesi gerekiyor? Mühim tarihler ne? İstisnalar neler ve istisnalardan kimler nasıl yararlanacak? Bu soruların cevapları, Hürriyet’te yer meydan Yaklaşım Yayıncılık tarafından kaleme alınan yazıda. İşte o yazı:

Gelir Vergisi beyan dönemi 2 Mart’ta başladı, 25 Mart’a kadar sürecek. Kimler beyanname verecek, hangi gelirler için beyanname lüzüm, mühim tarihler?

“YAKLAŞIM Yayıncılık” olarak, 21 Ocak 2015 tarihli Hürriyet’teki ilk yazımızda, “sevgili Şükrü Kızılot hocamız sağlığına kavuşup, siz sevgili okurlarıyla buluşana kadar bugün olduğu gibi, vakit vakit da Şükrü Hoca olsa bugün ne yazardı diye tahminde bulunup, onun ismine sizleri bilgilendirmeye çalışacağız…” demiştik.

Gelir vergisi açısından Mart ayı mühim bir ay. Bu yüzden de halk arasında Mart ayı için; “Mart ayı, dert ayı” deyimi kullanılır. Gelir vergisine tabi gelir elde edenler, bu gelirlerini izleyen yılda beyan edip vergilerini ödemek zorundalar.

kira geliri beyanı 9 mart 2015

2014 senesinde elde edilen gelirlerin beyan dönemi, 1 Mart’ın Pazar gününe rastlaması sebebiyle 2 Mart Pazar günü başladı. Gelir vergisi beyannamesinin 25 Mart Çarşamba akşamına kadar verilmesi gerekiyor.

Sevgili hocamız da bu dönemde, başta kira gelirleri olmak üzere hangi gelirlerin beyan edilip, hangi gelirlerin beyan edilmeyeceği hakkında siz sevgili okurlarını bilgilendirirdi.

Biz de bugünden itibaren; 2014 senesinde elde edilen kira, temettü, kâr payı, borsa, mevduat faizi, repo, yatırım fonu, eurobond, devlet tahvili, hazine bonosu ve ücret geliri, emlak satış kazancı gibi gelirlerin vergilendirilmesi hakkında siz Hürriyet okurlarını bilgilendirip, sizlerden gelen soruları da sayfa olanaklarının elverdiği ölçüde cevaplayacağız.

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI

Yazı dizimize 25 Mart 2015 Çarşamba akşamına kadar beyan edilecek 2014 senesi kira gelirlerinin beyanı ile başlıyoruz. Bu bölümde, kimlerin kira gelirini beyan edeceği, ev kira geliri beyanında istisna uygulaması, hem ev hem işyeri kira geliri elde edenlerin durumu, kira gelirlerinin beyanı ile alakalı merak ettiğiniz bir hayli özellikli durumu açıklayacağız.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Beyana tabi geliri, yalnızca emlak sermaye iradından yani kira gelirlerinden ibaret olan mükelleflerden;

1- 2014 senesinde (1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında) öğrenim ettiği ev kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşanlar,

2- İşyeri kira geliri elde eden ve bu gelirleri üzerinden tevkifat (vergi kesintisi) yapılanlardan, 2014 senesi kira gelirlerinin brüt tutarı (vergi kesintisi yapılmadan önceki tutarı) 27 bin TL’yi aşanlar,

3- Hem ev hem de işyeri kira geliri elde edenlerden, 2014 senesinde elde edilen ev kira gelirinin 3 bin 300 TL’yi aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira geliri toplamı 27 bin TL’yi aşanlar,

4- Ev dışındaki gayrimenkulünü (büro, dükkân, mağaza veyahut depo gibi) bedelsiz olarak oğluna, kızına, annesine, babasına, kardeşine veyahut başka kişilere tahsis edenler,

5- Konutlarını oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, oldukça büyük annesi ve oldukça büyük babası dışındaki kişilere kullanımları için bedelsiz olarak tahsis edenler,

6- İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (mesela kolay usulde vergiye tabi olan mükelleflere veya yabancı elçiliklere) kiralayanlar,

7- Öbür mal ve haklardan (mesela, özel taşıt veya makine kiralamalarından) kira geliri elde edenler,

senelik gelir vergisi beyannamesi vermek zorundalar.

KONUT KİRA GELİRİ ELDE EDENLER

2014 senesinde elde edilen ev kira gelirlerine 3 bin 300 TL konut kira geliri istisnası uygulanacak.

Buna göre 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında öğrenim ettiği ev kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşanlar, elde ettikleri ev kira gelirlerini 25 Mart akşamına kadar verecekleri senelik gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekler.

Beyan edilen ev kira gelirinden evvel istisna tutarı, sonra tercihe göre yüzde 25 götürü gider veya kira geliri elde edilen gayrimenkulle alakalı gerçek giderler düşülecek. Kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak. Hesaplanan verginin ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar ödenecek. 2014 senesinde öğrenim ettiği ev kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşmayanlar ise beyanname vermeyecekler.

İSTİSNA NASIL UYGULANACAK?

Ev kira geliri istisnası kişiye bağlı olup, bir kişinin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi durumunda de yalnızca 3 bin 300 TL’lik istisna uygulanacak. Buna karşılık birden fazla kişiye ait olan bir konuttan elde edilen kira geliri için istisna tutarı her şahıs için ayrı ayrı uygulanacak. Mesela, karı-koca ortak sahip oldukları konuttan elde ettikleri kira geliri için 3 bin 300 TL’lik istisnadan ayrı ayrı yararlanacaklar.

KİMLER İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını senelik beyanname ile bildirmek zorunda olanlar (yani konfeksiyoncu, bakkal, kitapçı, tamirci, mobilyacı, yedek parçacı, taşımacı, avukat, doktor gibi şahıslar) ev kira gelirlerinin olması durumunda, istisnadan yararlanamazlar.

Ayrıyeten, istisna tutarının (2014 senesi için 3 bin 300 TL) üzerinde ev kira geliri elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, emlak sermaye iradı ile öbür kazanç ve iratlarının gayrisafi (brüt) tutarı gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer meydan tutarı (2014 senesi için 97 bin TL’yi) aşanlar, ev kira geliri istisnasından yararlanamazlar (GVK Md. 21/2).

Ev dışındaki gayrimenkullerden, mesela işyerlerinden elde edilen kira gelirleri için istisnadan yararlanılamaz.

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veyahut eksik beyan edilirse, istisnadan yararlanılamaz (GVK Md. 21).

Ancak, idarece herhangi bir bir tespit yapılmadan evvel, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamelerde yer almayan ev kira gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler, kiranın elde edildiği sene için tespit edilen istisnadan yararlanabilecekler (10.02.1999 tarih ve 1999/2 Sıra No.lu GVK İç Genelgesi). emlakpencerem.com

Etiketler:,

Bir yanıt yazın