Emlak vergisinden kimler muaftır?

Kategori: - - 10:07

Konut Alırken Devlet Desteği

Emlak vergisinin ilk taksiti mart nisan mayıs aylarında, ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek meskeni bulunan emekliler ve geliri olmadığını belgeleyenler emlak vergisi ödemiyorlar. Emlak vergisinden kimler ödemiyor?

Peki ücretsiz izindekiler, arsa ve arazisi olan emekliler, tek yazlığı bulunan emekliler emlak vergisinden muaf mı? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emlak vergisi ile ilgili merak edilenleri yazdı.

Emlak vergisi mayıs ayına kadar peşin olarak ödenebileceği gibi, ilk taksiti mart nisan mayıs ayında, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki eşit taksit halinde de ödenebiliyor. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarının emlak vergisi oranları sıfır olarak uygulanıyor.

Emlak vergisi muafiyetinden ilk defa yararlanacak olanların matbu “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurarak, bağlı bulundukları belediyelere vermeleri gerekiyor

ÜCRETSİZ İZİNDEKİLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Pandemi dolayısıyla yüz binlerce kişi ücretsiz izinde bulunuyor. Ücretsiz izindekilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacakları merak ediliyor. Hazine Maliye Bakanlığı, ücretsiz doğum iznine ayrılan bir vatandaşın muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin soru üzerine 2017 yılında bir özelge yayımladı. Vatandaş, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren 1 yıl 9 ay süreyle ücretsiz izne ayrıldığını belirtti.

Özelgede, hiçbir geliri bulunmayanların, “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi” doldurarak ilgili belediyeye vermeleri halinde vergi muafiyetinden yararlanabilecekleri belirtildi. Emlak vergisi yılın başında tahakkuk ettiğinden söz konusu vatandaşın 2014 yılı için muafiyetten yararlanamayacağı ancak 2015 ve 2016 yılları için yararlanabileceği ifade edildi.

Pandemi dolayısıyla uygulanan ücretsiz izinde İŞKUR aracılığıyla nakdi ücret desteği ödeniyor. Bu nedenle, son bir yılda ücretsiz izinde olanların muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı konusuna özelge ile açıklık getirilmesi gerekiyor. Şayet muafiyet uygulanabileceği belirtilirse, ücretsiz izinde iken ödenen verginin beş yıl içinde geriye dönük talep edilmesi mümkün bulunuyor.

YAZLIKLAR İÇİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Birden fazla meskeni olan veya birden fazla meskende hisseye sahip olan emekliler vergi indiriminden yararlanamıyorlar. İndirimden yararlanabilmek için meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor. Yılın belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık konutlar için vergi muafiyeti uygulanmıyor. Ancak, pandemi döneminde olduğu gibi yazlıkların yaz kış kullanılmaya başlanması halinde, tek mesken olması koşuluyla vergi muafiyetinden yararlanmak mümkün bulunuyor. Yazlığın yaz kış kullanıldığının elektrik, su, kablolu televizyon vs faturasıyla kanıtlanması gerekir.

ÇALIŞAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Her emekli emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlere vergi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanabilmek için emeklilerin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması gerekiyor.

KİRALIK MESKEN İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

YENİ EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN NE ZAMAN YARARLANMAYA BAŞLAR?

Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar. Emekli aylığı ocak ayında bağlanmış olsa da yeni emekliler ilk yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar. Geçen yıl emekli olanlar ilk kez bu yıl vergi muafiyetinden yararlanırken, bu yıl içinde emekli olanlar ise ancak gelecek yıl belediyeye bildirimde bulunmak suretiyle muafiyetten yararlanabilirler.

EMEKLİ KARI KOCA AYRI AYRI SAHİP OLDUKLARI İKİ EV İÇİN MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilirken, kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan emekliler kiraya verdikleri mesken için muafiyetten yararlanamazlar. Örneğin, ikisi de emekli olan çift, kocaya ait evde oturuyor, kadına ait ev kirada ise sadece kocaya ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanır. Kadına ait ev kirada değil ise iki ev için de muafiyet uygulanır.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli, dul, yetim aylığı şeklinde birden fazla aylık alınması emlak vergisi muafiyeti uygulanmasını engellemez. Kendi çalışmasından dolayı bağlanan emekli aylığının yanı sıra eşinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanan kişiler de 200 metrekarenin altındaki tek meskenleri için emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

200 METREKAREDEN BÜYÜK MESKENDE HİSSESİ BULUNANLARA MUAFİYET UYGULANIR MI?

Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için tek başına ya da hisseli olarak sahip oldukları konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekir. Dolayısıyla, 200 metrekareyi aşan evdeki hissesi 200 metrekareden az olan emekliler muafiyetten yararlanamaz.

200 METREKARE HESABINA ORTAK KULLANIM ALANLARI DAHİL EDİLİR Mİ?

Bina vergisi hesabında binanın/dairenin dıştan dışa yüzölçümü hesaplanır. Binanın dıştan yüzölçümünün kesin olarak bilinemediği durumda net alanın yüzde 25 fazlası dıştan dışa yüzölçüm olarak kabul edilir. Brüt alana hol, merdiven boşluğu, kapıcı dairesi, sığınak, otopark, yol gibi ortak kullanım alanlarından gelen paylar ilave edilir. Hazine Maliye Bakanlığı bir özelgede, dairenin brüt yüzölçümü 173 metrekare olduğu halde kapalı otoparktan 86 metrekarelik pay eklenen emeklinin vergi muafiyetinden yararlanamayacağını belirtti.

ARSA ARAZİ OLANLAR MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazisi bulunan emekliler tek meskenleri varsa vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Bu taşınmazlardan gelir elde edenler ise muafiyetten yararlanamazlar. Emlak vergisinden kimler