Emlak vergisi 2.taksit ne zaman ödenecek?

Kategori: - - 08:17

Emlak vergisi 2.taksit

Belediyelerin en büyük gelir kaynaklarından olan emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süreci başladı. Gayrimenkul sahibi olan her vatandaşın ilk adımda beyanname vererek başlattığı vergi sürecinde son tarih 30 Kasım 2015 Pazartesi.
Emlak vergisi için gereken beyanname internet üzerinden de verilebiliyor. Beyannamenin en geç gayrimenkulün tapusunun alındığı yılın sonuna kadar veriliyor. Eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra yine o yıl içinde beyan edilmesi gerekiyor.

Emlak vergisi; bina, arsa ve araziler için gayrimenkulün bulunduğu belediyeye ödenen bir vergidir. Vergi ilki mart, nisan, mayıs aylarında, ikincisi kasım ayında olmak üzere iki taksit halinde ödeniyor.

Vergi; bina, arsa ve araziler için farklı oranlarda olup şöyle açıklanabilir:

– Meskenler ve araziler için binde 1

– Diğer binalar için binde 2

– Arsalar için binde 3

Bu oranlar büyükşehir belediyeleri için iki kat uygulanıyor.

Daimi muaflıklar

Emlak vergisine tabi bina ve arazilere ilişkin bazı muaflıklar söz konusu.

– Özel bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dahil), İl Özel İdarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve devlete ait bina ve araziler;

– Kamu menfaatine yararlı derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait bina ve araziler,

– Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı,

– Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi,

– Kazanç gayesi olmaksızın işletilen; hastane ve benzeri kurumlar ile öğrenci yurtları.

– Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası anlaşma hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlere ait özel okul binaları.

Kısmi istisnalar

Yeni inşa olunan meskenlerde emlak vergisi 5 yıl için 1/4 oranında uygulanır. Konut bu süre içerisinde el değiştirirse satın alan, kalan süre için bu indirimden yararlanır.

Emekli ve engellilere istisna

Emlak vergisi bakımından üzerinde durulması gereken en önemli konu, engelliler ve emekliler için sağlanan sıfır oranlı vergi uygulamasıdır. Buna göre emekli maaşından başka geliri olmayan ve brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunan emekliler emlak vergisi ödemezler.

Bu konut kirada değil de çocuklarının veya ana babanın ikametine tahsis edilmiş ise bu durumda her iki konut için de eşler istisnadan yararlanabilir. İki konut da sadece emekli eşlerden birine aitse, bu durumda istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca yazlık olarak yılın belli dönemlerinde kullanılan tek konut için de istisna uygulanmaz. İştirak halinde sahip olunan tek konut için pay oranına isabet eden kısım için indirimli vergi oranı uygulanır. İndirimden yararlanmak için belediyeye durumuna ilişkin bir bildirimde bulunulması gereklidir.

Engelliler bakımından başkaca gelir olup olmaması şartı aranmaz. Sadece tek konutu olup olmadığına bakılır. Bunun dışındaki diğer konular emeklilerle aynıdır.

Ödeme nasıl yapılıyor?

Emlak vergisi beyan mükellefiyeti yoktur. Sadece emlak ilk alındığında belediyeye bildirimde bulunulması yeterlidir. Diğer yıllarda bina, arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre belediyelerce vergi her yıl otomatik tahakkuk ettirilir. Birçok belediyenin özellikle büyükşehirlerde otomasyon sistemine geçmiş olduğunu da dikkate aldığımızda vergi internet üzerinden elektronik olarak ve kredi kartı da kullanılarak ödenebilir. Ayrıca belediyeye başvuru suretiyle veya banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabilmekte.

Etiketler:,

Bir yanıt yazın