Toki Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi Kantin İhalesi

Kategori: - - 09:12

Küçükçekmece İlçesi Toki Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi kantini Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı devlet ihale kanununun pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile İlk kez kiraya verilecektir.

1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu
a) Okul adı : Toki Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi
b)Bulunduğu ilçe Kira tespit komisyonunca
belirlenen muhammen bedel : 3.000,00-TL (Üç Bin TL)
c) İhalenin Yapılacağı Yer : Atakent Mah. 1.Etap Cumhuriyet. Cd. No:4 K.çekmece/İSTANBUL
(Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
d) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat : 04.10.2011 Salı Saat 10,00’da
e) Öğrenci mevcudu : 500
f) Demirbaş bedeli : YOK (Yeni Okul)
2-İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
3-İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi 50,00.-TL karşılığında TOKİ Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi Okul Aile Birliğinden temin edebileceklerdir.
4-İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

a) İkametgâh ilmühaberi
b) Nüfus cüzdanı sureti
c) Sabıka kaydı
d) Başka kantin işletmediğine dair taahhütname (İ.K.E.O’dan alınacak)
e) Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 17. maddesi’nin 4. fıkrası gereğince katılımcılardan ustalık belgesi istenir. İş bu belge 3308 ve 5362 sayılı kanunlar gereğince ilgili meslek odasından temin edilecektir. (Mesleki yeterlilik belgesi)
f) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı Genelgesi’nin 16.maddesine göre Kantin İşleticiliği Meslek dalı 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle Kantin İşleticiliği Ustalık Belgesi, yoksa sırası ile Kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır. (ihale belge derecelerine göre gerçekleştirilecektir.)
g) Geçici teminat: Kiralama İhalelerinde tahmini kira bedelinin %3(yüzde üç)ünden az olmamak üzere %30(yüzde otuz)una kadar geçici teminat alınabilir denmesi nedeniyle TOKİ Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi kantini Okul Aile Birliğinin kantin hesabı olan Halkbankası Halkalı Şubesi TR69 0001 2009 8780 0016 000154 İBAN nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin % 30′ una tekamül eden bedelin 8.100,00-TL geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont.
h) İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir,
i) Bu ilan 27.09.2011 Salı günü saat 08.30 ‘dan 03.10.2011 Pazartesi Günü saat 17.00’a kadar TOKİ Halkalı Güneş Parkevleri Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.
j) İhaleye vekâletle girilmez.

Etiketler:

Bir yanıt yazın