TOKİ Başakşehir’de özel eğitim alanı satıyor!

Kategori: - - 08:39

TOKİ Başakşehir'de özel eğitim

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 27 Haziran 2014 Cuma günü 14:30’da Turyap aracılığıyla açık artırmaya çıkarılan 46 taşınmaz arasında İstanbul’dan sadece TOKİ Başakşehir’de özel alanı arsası bulunuyor.

TOKİ Başakşehir‘de özel okul arsası kaç metrekare?

Başakşehir İlçesi’nin Hoşdere Mahallesi’nde 251 Ada 4 Parsel üzerinde bulunan 7 bin 435,27 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Bahçeşehir Beldesi Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre; “özel eğitim tesis alanı” olarak kayıtlı.

TOKİ, Bahçeşehir özel okul alanını kaç TL’den satacak?

TOKİ tarafından satışa çıkarılan özel eğitim tesis alanının muhammen bedeli 19 milyon 155 bin TL olarak belirlendi.

Arsanın imar durumu!

TOKİ tarafından satılacak özel eğitim tesis alanı hakkında Başakşehir Belediyesi’nin imar kayıtları şöyle;

1 – Mer’i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup, imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.

2 – Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSU’ den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir plan kotesi, gerekli görüldüğü takdirde muhtelif en-boy kesitleri ve detay projeleri mimari ve statik projelere eklenecektir.

3 – İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

3.1. Parselin yüz aldığı yol imar kanunun 23. maddesine tabi olup, Müdürlüğünden ilişiği kesilmeden uygulama yapılamaz. TOKİ Başakşehir’de özel

3.2. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile yürürlükteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Otopark ve Sığınak Yönetmeliklerine göre uygulama yapılacaktır.

3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3.4. Belirlenemeyen yol genişlikleri ile kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve blok ebatları inşaat istikamet rölevesi belirlenecektir.

3.5. İlgilisinin sunduğu evraklara, uygulama imar planına ve imar planı notlarına göre tanzim edilmiş olan imar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz konusu parselin kapsayan, ifraz işlemlerinden kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.

3.6. Zemin Etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.

TOKİ, İstanbul’da başka arsa satacak mı?

TOKİ daha önce satışa çıkardığı İstanbul’un Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi’ndeki 2949 parseldeki 251 bin 319 metrekare büyüklüğündeki bölge parkı alanı, açık artırmadan çekildi.

Etiketler:, , , , ,

Bir yanıt yazın