Konut yatırımcısı hızlı tren güzergahında

Kategori: - - 09:47

hızlı tren

Gayrimenkul satışlarında hızlı tren güzergâhları etkili oldu. Tapu kayıtlarına göre İstanbul-Ankara ve Halkalı-Edirne hızlı tren hatları üzerinde yer alan yeni ve eski projelerde evlere talep arttı. Şubat 2014 verilerine göre Tekirdağ’da 2 bin 17, Edirne’de 394, Bilecik’te 242, Kocaeli’nde 2 bin 27 ve Sakarya’da 1248 konut satıldı. Uzmanlar bu tür yerlerdeki konutların ileride getirisinin yüksek olması beklentisiyle talepli olduğunu aktardı.

Silivri cezbediyor

İstanbul’a yakınlığı nedeniyle öne çıkan bölgeler Silivri, Kumburgaz, Güzelce, Şile, Ağva, Sapanca ve Adalar olarak sıralanıyor. Bölgede emlak fiyatlarının 3 yıllık dönem içinde yüzde 30’a yakın yükseldiği gözleniyor.

Asma köprü Yalova’ya yaradı

Yalova’nın yılın her mevsiminde gidilebilen, yazlık olarak da kullanılan ikinci konutlar için çok popüler olduğunu belirten Arı, “Özellikle Yalova Çınarcık bölgesi çok ilgi görüyor. Bununla beraber, temiz havası, zengin mahsulleri ve su kaynaklarıyla daha çok emekli kesimin tercih ettiği Balıkesir çevresindeki yazlık bölgeler, Asma Köprü Projesi’nin etkisiyle İstanbul’a daha da yakınlaştığı için, her yaş grubundan daha fazla insanı cezbediyor. Bu bölgelerdeki emlak taleplerinin geçen yıla kıyasla yüzde 80 arttığı görülüyor” diye konuştu.

2’nci ev olarak alınıyor

Em­lak­jet Ge­nel Mü­dü­rü Okan Arı, bu tür ya­tı­rım­la­rın al-unut ola­rak ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Ba­zı böl­ge­ler­de ise ikin­ci ev is­te­ği ile hız­lı tren gü­zer­gah­la­rı­nın ça­kış­tı­ğı­nı bu nok­ta­da da alım­la­rın ikin­ci ko­nut ter­ci­hi ola­rak göz­lem­len­di­ği di­le ge­ti­ril­di.

Ege ve Akdeniz yazlıkçıların tercihi

Ege ve Ak­de­niz böl­ge­sin­de sa­tın alı­nan ikin­ci ev­ler em­lak uz­man­la­rı­na gö­re ge­nel­de yaz­lık ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Fi­yat­lar 100 bin ile 500 bin li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. Muğ­la­’da da­ha çok Mar­ma­ris ve Fet­hi­ye böl­ge­le­ri ter­cih edi­lir­ken, İz­mi­r’­de Çeş­me ve Ur­la, Ay­dı­n’­da Ku­şa­da­sı ve Di­dim, Ba­lı­ke­si­r’­de Al­tı­no­luk, Ed­re­mit ve Ak­çay böl­ge­le­ri da­ha çok rağ­bet gö­rü­yor.

İstanbul’da yerleşim kuzeye kayıyor

İstanbul’da ise yerleşimin daha çok kuzeye kaydığı gözleniyor. Metrekare.com Genel Müdürü Serhat Karahan, önümüzdeki dönemde ulaşım olanaklarının artması nedeniyle Avrupa Yakası’nda Arnavutköy ilçesinin, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy-Sancaktepe bölgesinin prim yapmaya devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Karahan son 3 ayda Beşiktaş ve Şişli’ye bağlı semtlerde emlak fiyatlarında artış görülürken Ataşehir, Sarıyer, Beylikdüzü ve Esenyurt’un bazı semtlerinde de artışlar olduğuna dikkat çekti. Satılık emlak fiyatlarının en çok arttığı semt yüzde 14,3’lük artışla Maçka oldu.

EMİNE AÇAR – BUGÜN GAZETESİ

Etiketler:, , , , , ,

Bir cevap yazın