İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satılık

Kategori: - - 11:05

ibb

İstanbul ili Eyüp ilçesi’nde bulunan 685 metrekarelik alana sahip olan arsanın muhammen bedeli 4 milyon 112 bin 820 TL olduğu geçici teminat bedeli ise 123 bin 384 TL olduğu açıklandı.

İhale tarihi 28 Mayıs 2014 olarak açıklandı.

İhale saat 13:00′da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Encümen Salonu’nda gerçekleştirilmekte.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmekte.

1) Encümen Kayıt No : 802

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli : İstanbul

b) İlçesi : Eyüp

c) Cinsi : Arsa

d) Pafta No : —

e) Ada No : 32

f) Parsel No : 39

g) Yüzölçümü : 685,47 m²

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı

i) Halihazır : Boş

j) İmar Durumu : Ticaret Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Alibeyköy Mah. Vardar Bulvarı

3) Muhammen Bedeli : 4.112.820.-TL

4) Geçici Teminatı : 123.384,60 TL

5) İhale Tarihi ve Saati : 28 Mayıs 2014 – 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

Etiketler:,

Bir cevap yazın