İstanbul Boğazından Yılda 60 bin gemi geçiyor

Kategori: - - 09:03

İstanbul Boğazından

İstanbul boğazından yılda 60 bin, Çanakkale boğazından ise yılda 55 bin gemi geçiş yapıyor. Boğazlar için acil müdahale planları hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm Türkiye denizlerinde yaşanacak olası bir kazada nelerin yapılması gerektiği konusunda; ulusal ve bölgesel düzeyde 1 ulusal ve 6 bölgesel acil müdahale planı hazırladı. Uluslararası bir geçiş güzergâhı olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Marmara ve Boğazlar Bölgesi Acil Müdahale Planında yer alıyor.

Bakanlık kaza sonucu oluşan atıkların yönetimi, kirlilikten etkilenen alanlar ile canlıların restorasyonu ve rehabilitasyonuna yönelik planların hazırlanması için oluşturulan “Gemi Kazaları sonucu oluşan atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesini” TÜBİTAK ile birlikte yürütüyor. İstanbul Boğazından

Bakanlık yapmış olduğu geniş çaplı araştırmada faaliyetleri ile denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine sebep olabilecek yüksek risk oluşturabilecek 267 kıyı tesisinin olduğunu belirledi. Bakanlık ve 267 kıyı tesisinin işbirliğinde bu tesislerin olası bir kazada neler yapması gerektiği konusunda hazırlanan planlar sonuçlandı. “Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortasını” zorunlu kılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm kıyı tesislerinin sigortasının da yaptırılmasını sağladı.

Proje kapsamında, 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında “ Deniz Kazaları- Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Kirlenen Alanların Restorasyonu ve Yaban Hayatı Rehabilitasyonu Çalıştayı” TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Bakanlık yaptığı çalıştayda Fransa’da kurulu bulunan ve Avrupa Birliğince de desteklenen CEDRE (Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution-Kaza Kaynaklı Su Kirliliğinde Dokümantasyon, Araştırma ve İnceleme Merkezi ) ile petrolle kirlenmiş yaban hayatına müdahale etme ve hazırlıklı olma konusunda çalışmalar yapan ve dünya çapında meydana gelen olaylarda tavsiyelerde bulunan SEA ALARM gibi kuruluşlardan destek alarak dünya genelinde bu konuda neler yapıldığını belirledi.

Proje 2014 yılı sonu itibari ile tamamlanacak.

Etiketler:

Bir yanıt yazın