‘İnşaat sektörünün geleceği’ paneli

Kategori: - - 09:24

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Ankara Şubesi ve Engürü Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ENSİAD) düzenlediği “İnşaat Sektörünün Geleceği” konulu panele katıldı.
“TOKİ’nin Sektördeki Yeri, Yeni Projeleri ve İnşaat Sektörünün Geleceği” başlıklı konuşmasında, günün beklentilerine, dünün imkân ve kabiliyetleriyle çözüm üreten TOKİ konutlarından, daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarını içeren konut üretimine geçildiğini belirten M. Ergün Turan’ın konuşmasının satır başları şöyle;
Birincil hedefimiz, alt ve orta gelir gruplarına yönelik nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimidir. Yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri yatay yapılaşma olacaktır. Geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için, TOKİ olarak artık, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyoruz. Önemle üzerinde durduğumuz bir diğer unsur ise “Yerel mimariye öncelik vermek”tir. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi İdaremizin önceliğidir.

64. Hükümet programında da ifade edildiği gibi; emeklilerimizi uygun koşullarla ev sahibi yapacağız.
“Demografik yapı konut talebini belirlemede önemli dinamiklerden”
Türkiye’de konut talebini belirleyen önemli dinamiklerden biri demografik yapıdır. Türkiye nüfusu 2023 yılında yaklaşık 84 milyon, 2050 yılında da yavaş bir artış göstererek en yüksek değer olan 93 milyona yükselecektir.
TÜİK verilerine göre; ülkemizdeki hane halkı sayısı 19 milyon 481 bin civarındadır. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,9 kişidir. Her yıl yaklaşık 650 bin civarında evlilik gerçekleşmekte ve buna bağlı konut talebi oluşmaktadır. Göç ve kentsel yenileme kaynaklı konut ihtiyacı da önemli bir unsurdur.

Türkiye’de konut sahipliği göreceli olarak düşüktür. 2006 yılında konut sahipliği oranı %60,9 iken 2013 yılında bu oran az bir artışla %61 seviyesine çıkmıştır.
Türkiye’de konut arzı ile talebi yaklaşmış durumdadır. Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde konut el değiştirmektedir. Yıllık yaklaşık 600 bin adet yeni konut ihtiyacı sürmektedir.
İnşaat sektörü büyüme içinde önemli paya sahip
İnşaat ve alt sektör bileşenleri genel ekonomik şartlardan çok etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. İnşaat sektörü ekonomik büyüme içinde önemli bir paya sahip olup, GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-büyüme) oranları ile arasında ciddi bir ilişki bulunmaktadır.
Türkiye’de 2004-2013 döneminde GSYH gelişim hızı yıllık ortalama %4,9 olurken, inşaat sektörü yıllık ortalama %5,9 oranında büyümüştür. İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı 2012 yılında %5,7 iken, sektör GSYH’den daha hızlı büyüme göstermiş ve 2013 yılında %5,9, 2014 yılında %4,6 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı ayında sektörün GSYH içinde ki payı %4,6 olmuştur.

TOKİ inşaatlarında 50 bin işçi çalışıyor
Konut sahipliği, yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi yakın ilişkili sektörler dahil edildiğinde inşaat sektörü ve etrafındaki faaliyetlerin GSYH içindeki payının %20-25 aralığında olduğu tahmin edilmektedir. İnşaat sektörünün toplam istihdamda payı %7,4’dir. 2014 yılı sonu itibariyle sektörün istihdamı 2 milyon kişi civarındadır. TOKİ’nin de inşaatlarında çalışan işçi sayısı mevsimsel değişmekle birlikte yaklaşık 50 bindir.

22 imalat sanayi alt sektöründen 9’u inşaat sektörüne girdi sağlayan ürün gruplarını barındırmaktadır. Söz konusu 9 alt sektörün imalat sanayii üretim değeri içindeki payı %50, sabit fiyatlarla GSYH içindeki payı da %11 civarındadır. İnşaat sektörü yaklaşık 250 sektörü ilgilendirmektedir.
Sektörümüzün yabancılarla olan ilişkisine baktığımızda ise; 2014 yılında 20 bin 57 yabancı Türkiye’den 5,2 milyon metrekare büyüklüğünde taşınmaz satın almıştır.
Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde Türk müteahhitlerinin sayısı 2015 yılında 43’e yükselmiştir.

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın