TOKİ tapu masrafı ne kadar?

Kategori: - - 09:35

tapu masrafı

TOKİ projelerinden konut alan kimseler, TOKİ’ye olan borcun bitirilmesi ile tapu işlemlerine başlayabiliyor. Tapu devri için belli oranda harç ödemesinin yapılması gerekiyor. TOKİ tapu masrafı

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruda; İdarenin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan “Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden idareyle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alınan veya borcu biten) ve kat mülkiyeti tesis edilmiş(TOKİ adına düzenlenen tapuları bankaya gönderilen ) gayrimenkul alıcılarının tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Alıcısı adına tapu tescil işlemlerinin yapılmaması halinde akdedilen sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince alınacak ” Mahkeme Kararı” ile ilgililer adına tapu tescili yapılacak olup, ihtarname bedeli, dava masrafı, tapu masrafı ve diğer her türlü feri’leriyle birlikte tahsili için yasal yollara başvuralacağı, bu taktirde doğacak icra, dava, harç, sözleşmede yer alan tüm mali yükümlülükler, diğer giderler ve vekalet ücretlerininde ilgililere ait olacağı bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen mağduriyetlerin yaşanmaması adına ;
TOKİ ile taşınmaz borç ilişiği biten gayrimenkul alıcılarının tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları gerekmektedir. Kiracı durumundaki kat sakinlerinin anılan durum hakkında mal sahiplerini bilgilendirmeleri önem arzetmektedir.

Tapu tescil işlemi için istenecek evrak ve açıklamalar:
1.Site Yönetimi’nden alınacak güncel tarihli “Borcu yoktur” yazısı,

2.İlgili belediye tarafından verilen konuta ait Belediye Raiç Belgesi,

3.Güncel tarihi kapsayan DASK poliçesi,

4. 1 adet vesikalık fotoğraf,

5. Noterden tanzim edilmiş vekaletname, ( örneği bankadan alınacaktır)

6. Ziraat Bankası dışındaki bankalarca yapılan satışlar için satışı gerçekleştiren bankadan alınan ve konutun proje adı, blok ve daire numarasını gösteren ve ilgili bankaya borç durumunu belirtildiği resmi yazı, (Borcu yoktur veya kredisi devam etmektedir şeklinde)

7. Tapu Tescil işlemi için konutun geçmişe yönelik emlak vergisi, DASK,Konut sigortası borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bulunması halinde peşin tahsil edilecektir.

8. Tapu harcı, KDV faturasına esas matrah ile dönemsel artışların toplamı üzerinden oluşan konut bedeli üzerinden %2 olarak hesaplanmakta ve ilgilinin temerküz şube nezdindeki vadesiz hesabına 7. maddede belirtilen borçlarla birlikte (varsa) yatırılması gerekmektedir.

9. TOKİ borcunu banka kredisiyle kapatan ve kredi ödemesi devam eden hak sahiplerinin konutları üzerine ipotek tesis edilerek tapu tescili yapılacak olup ipotek tesis ücreti ilgili banka tarafından tahsil edilecektir.

10. TOKİ borcunu Ziraat Bankası haricinde bir bankadan kapatanlardan kredi kullandıran banka şubesinden alınan ve ilgili temerküz şubesine hitaben yazılmış, “tarafınızca tapu ferdileşme işlemleri başlatılan, TOKİ ABC projesi XX blok YY numaralı bağımasız bölüm ile ilgili XXXX TL. borcu bulunmaktadır/ borcu bulunmaktadır” şeklinde resmi yazı istenecektir.

Etiketler:,

Bir yanıt yazın