Toki Sakarya’da Hemen Teslim Ev Satacak

Kategori: - - 14:47

Toki Sakarya'da Hemen Teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),Sakarya’da 16-17 Şubat tarihlerinde açık artırma yöntemiyle hemen teslim 120 ay vadeyle daire satacak. Toki Sakarya’da Hemen Teslim

TOKİ konut satışları başvurularında sona geliniyor. TOKİ 2022 Şubat döneminde kuralı satış yöntemi ile Sakarya ve bir çok ilde açık arttırma yöntemi ile daireleri çok ucuza satışa çıkardı. Türkiye’de ev almak isteyen vatandaşlar genellikle düşük peşinat ve düşük fiyat istemesi nedeniyle önceliğini TOKİ’den yana kullanıyor. TOKİ ise Şubat ayında aralarında Sakaya’nın da olduğu bir çok büyükşehirde ilana çıktı.

TOKİ’nin sunduğu bu fiyatlar ikinci el evlerde bile yok. Kurumun satış imkanlarından yararlanmak isteyenler için güncel konut satış listelerini ve aylık ödeme bilgilerini sizler için paylaştık. Haberimizin sonunda başvuruların nasıl yapılacağına da ulaşabilirsiniz.

İşte Sakarya’da açık arttırma ile satışa çıkan yüzde 1 KDV oranlı 120 ay vadeli dairelerin bilgileri…

TOKİ’nin açık arttırma usulü ile hemen teslim dairelerinden biri Adapazarı Korucuk 3. Etap konutlarından oldu. TOKİ 1’inci kattaki 7 numaralı 1+1 daireyi KDV hariç 198 bin 257 liraya 16-17 Şubat’ta satacak.

Diğer satışa çıkarılan daire ise yine Adapazarı Korucuk 3.Etap 800 Adet Konutun olduğu bölge oldu. TOKİ 2’inci katta bulunan 1+1 daire için KDV hariç 210 bin 115 lira talep ediyor.

“AÇIK ARTIRMA“ İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 16.02.2022 Çarşamba günü saat 10.30’da (1 – 129 lot arası) ve 17.02.2022 Perşembe günü saat 10.30’da (130 – 274 lot arası) olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;

Muhammen bedeli 199.999.- TL’ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 200.000 – 399.999.- TL’ye kadar olanlar için 20.000.-(Yirmibin) TL,

muhammen bedeli 400.000 – 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 60.000.-(Altmışbin) TL,

muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.


Toki 2022 Konut Projeler


Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekâleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye vb. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekâletname toplantı günü Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. Balıkesir İli Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 210 Konut Projesinde yer alan işyerlerine sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler katılabilir.

İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılmak için bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır. (15.02.2022 Saat: 10.30)

AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.

Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.

SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI

İhale onayından sonra ayrıca bildirilecektir.
* 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde de (açık artırma gününde) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye başvuru yapmak imkan dahilindedir. Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılım sağlanacaktır. Ancak; internet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.

 AÇIK ARTIRMA YERİ VE SAATİ:

Yer: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da ve 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30’da

Tel: 0212 608 15 00 www.emlakyonetim.com.tr
Toki Sakarya’da Hemen Teslim

Etiketler:, , ,