Oyak Başakşehir Projesi Geliyor

Kategori: - - 18:30

Oyak Başakşehir Projesi Geliyorİstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek olan Oyak Başakşehir projesi ihale tarihi 11 Haziran olarak açıklandı. Toplam 187 bin 507 metrekare arsa alanı sahip olan Oyak Başakşehir projesi ihale tarihi 11 Haziran olarak açıklandı.

Oyak İnşaat tarafından gerçekleştirilecek olan Oyak Başakşehir projesi ihalesi 11 Haziran 2018 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek. İhale, “Açık ihale Usulü” ile “Ön Yeterlik Değerlendirmesi (1. oturum) ve Pazarlık – Açık Artırma + Kapalı Zarf Teklif Alma (2. oturum)” olarak iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacak.

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek olan Oyakkent 3. etap ticaret ve konut alanları yer alacak. 333 bin 206 metrekare emsale esas inşaat alanı bulunan Oyak Başakşehir projesi ihalesi 2 oturum şeklinde yapılacak. Oyakkent 3. etap ihalesi katılabilme şartları; 1. Yerli gerçek veya tüzel kişi İstekliler tek başlarına ihaleye katılabilecekleri gibi, kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle de ihaleye katılabilirler.

2. Yabancı gerçek veya tüzel kişi İstekliler tek başlarına veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı çerçevesinde, Türkiye’de oluşturacakları “Yerli Tüzel Kişilik” olarak ihaleye katılabilirler. 3. İstekli iş ortaklıklarında, pilot ortağın, iş ortaklığının en fazla hissesine sahip olması zorunludur. 4. Yerli gerçek veya tüzel kişiler, konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar.

5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasını Müşavirden temin etmeleri zorunludur. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan herhangi birisinin, ihale dosyasını Müşavirden temin etmeleri yeterlidir.

Etiketler:, , , , ,

Bir cevap yazın