Devletten konut yardımı nasıl alınır?

Kategori: - - 10:24

konut hesabı

Konut Hesabı nasıl açılır? Konut kredisi devlet katkısı yardımı, Konut kredileri için yapılan ve 31 Aralık 2013 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye dayanıyor. konut yardımı nasıl alınır? Devlet Konut hesabı yardımı nasıl alınır? Kimler faydalanabilecek? Şartlar neler? Konut hesabı nasıl açılır? İşte ev almak isteyenler için konut hesabı ve yardımı detayları…

Bir bankayla anlaşarak, konut için hesap açıp o hesaba para yatırılacak, hesaba yatırılan para 5 yıl tutulup daha sonra kullanıldığında yüzde 15 devlet verecek. 100 bin biriktirmişse 15 bin lira da devlet verecek. 50 bin biriktirmişse 7 bin 500 lira devlet verecek. Böylece peşinatı temin etmek kolaylaşmış olacak.

Konut kredisi devlet katkısı yardımı, Konut kredileri için yapılan ve 31 Aralık 2013 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye dayanıyor. Bu düzenlemeye göre bankalar, konut kredisi başvurusu için istenilen kredi tutarının hepsini onaylayamıyorlar. Onaylanabilecek konut kredisi, satın alınacak evin banka eksperleri tarafından belirlenecek değerinin % 75’ini geçemiyor. konut yardımı nasıl alınır

Konut hesabı açmak için bir bankayla gidip şartları detaylarıyla öğrenmeniz gerekiyor.

5 yıl için yatırdım ama üçüncü yılda almak istiyorum derseniz, kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. Beş yıl için yüzde 15 için, dört yıl için yüzde 12, üç yıl için yüzde 10.

Konut Yardımı Şartları

1- Yurtiçinde satın alınacak ilk ve tek konut için bu yardım verilecektir. Vatandaş daha önce konut almış ise bu yardımdan yararlanamayacaktır.

2- Yardım almak isteyenlerin bankada hesap açmaları ve asgari 3 yıl beklemeleri gerekmektedir.

3- Verilecek maddi yardım, hesapta biriken miktarın yüzde 20’sini aşamayacak. Yani hesapta 50 bin lira biriktiren bir vatandaşa verilecek maddi yardım 10 bin lira olacaktır. Verilecek maddi yardım her halükarda 15 bin lirayı geçemeyecek.

4- Hangi konut türlerine mali yardım verileceğine ayrıca Devlet katkısı için hak ediş süresinin tespitine Bakanlar Kurulu karar verecektir. Eğer 3 yıllık sürenin esnetilmemesi halinde, bu düzenlemeden en erken 2018’de yararlanabilecektir.
Konut Hesabı Nasıl Açılır? Devlet Konut Hesabı Yardımı Nasıl Alınır?
Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Konut hesabı açmak için bir bankayla gidip şartları detaylarıyla öğrenmeniz gerekiyor. Hesabınızın olduğu bankayı arayarak da bilgi alabilirsiniz.

GENEL KURULDA KABUL EDİLEN KONUT YARDIMI MADDESİ

MADDE 20- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Konut Hesabı ve Devlet Katkısı

EK MADDE 3- (1) Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurtiçinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz. konut yardımı nasıl alınır

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

5 yıl boyunca para biriktiren vatandaş katkıdan yararlanırken, birikimin 4 veya 3 yılda çekilmesi halinde katkı kademeli olarak azalacak. 3 yıldan önce çekilen birikimler ise devlet katkısından yararlanamayacak.
Konut Hesabı Nasıl Açılır? Devlet Konut Hesabı Yardımı Nasıl Alınır?
Kısaca toparlayacak olursak;

Konut kredisi devlet katkısı nasıl alınır?

Konut kredisi devlet katkısı yardımı, Konut kredileri için yapılan ve 31 Aralık 2013 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye dayanıyor. Bu düzenlemeye göre bankalar, konut kredisi başvurusu için istenilen kredi tutarının hepsini onaylayamıyorlar. Onaylanabilecek konut kredisi, satın alınacak evin banka eksperleri tarafından belirlenecek değerinin % 75’ini geçemiyor. Diğer bir değişle konut kredisi başvurusu yapacak kimse, alacağın evin ekspertiz değerinin yüzde 25’ini kredi kullanmadan kendisi ödemek zorunda bırakılıyor. Yani 100000 TL tutarındaki bir evin konut kredisi için başvuru yapıldığında, bu tutarın %75’i olan 75000 TL banka tarafından kredi olarak kullandırılabiliyor. Kalan 25000 TL’nin alıcı tarafından karşılanması gerekiyor.

Hükümet tarafından %15 konut kredisi desteği de tam bu aşamada devreye giriyor. Yapılan açıklamaya göre, bir bankada konut almak ve % 25’lik konut kredisi peşinatını tamamlamak için birikim hesabı açtıranlar ve 5 yıl boyunca bu hesabı, bakiyesiyle birlikte muhafaza edenler, bu bakiyenin % 15’lik kısmı kadar devlet katkısı elde etmek hakkı kazanıyorlar. Biraz Bireysel Emeklilik Sistemi gibi çalışan, hatta BES’in inşaat sektörüne uyarlanmış hali gibi gözüken bu yöntemden, 5 yıldan önce paranın hesaptan çekilmesi durumunda yararlanılamıyor. Yani bu sistemde bankada ev almak üzere bir hesap açıp, 5 yıllık vade sonunda örneğin 100000 TL bakiyeye ulaştığınızda, devlet size bu tutarın % 15’i olan 15000 TL’yi destek olarak veriyor.

Konut kredisinde devlet desteğinden ikinci evini alanlar yararlanamıyor

Konut kredisinde devlet desteğinden yararlanabilmek için, 5 yıllık banka birikim hesabının dışında aranılan bir diğer şartsa, ilk evin satın alınıyor olması. Yani eğer üstünüze kayıtlı bir ev varsa, konut kredisi kullanırken 5 yıllık bu süreyi geçirseniz de bu devlet katkısından faydalanamıyorsunuz.
Konut kredisi devlet katkısı, bir defaya mahsus olmak üzere sağlanıyor. Yani 5 yılı geçtikten sonraki her sene bu devlet desteği geçerli olmuyor. Sadece bir kere, konut satın alınacağı zaman ve %15 oranında uygulanıyor.

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın