Başakşehir Şehir Hastanesi Projesi

Kategori: - - 11:19

Başakşehir Şehir Hastanesi

Başakşehir Şehir Hastanesi Projesi, 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilmesi önerilmiş olan 20 Entegre Sağlık Kampüsü Projesinden biri olup toplam 2.682 yatak kapasitesine sahip olacaktır.Başakşehir Entegre Sağlık Kampüsü, 29. sağlık bölgesini oluşturan İstanbul’un Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Silivri, Çatalca Esenyurt ve Avcılar ilçelerine hizmet verecektir.
Proje, İstanbul ilinin Başakşehir ilçesinde yer almakta olup toplam 789.031 m2 alanı kaplamaktadır.
Proje IHIC İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. (IHIC) tarafından gerçekleştirilecektir. 28 yıllık proje süresi boyunca detaylı tasa-rım, inşaat, ekipmanların tedariki, finansman ve Entegre Sağlık Kampüsünün bakım işlerinden sorumlu olacak, sağlık hizmetlerinin sunulması T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacaktır. 28 yıllık proje süresi sonrasında Entegre Sağlık Kampüsü T.C. Sağlık Bakanlığı’na devredilecektir.kayasehiristanbul.net
Proje; 443 yatak kapasiteli Genel Hastane, 451 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi, 451 yatak kapasiteli Kadın Doğum Hastanesi, 359 yatak kapasiteli Onkoloji Has-tanesi, 347 yatak kapasiteli Nörolojik ve Ortopedik Bilimler Hastanesi, 303 yatak kapasiteli Kalp Hastalıkları Hastanesi, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nden meydana gelmektedir.

Başakşehir Şehir Hastanesi

Sağlık kampüsü, arasından bir yol ile ayrılan iki kısımdan oluşacaktır. Proje sahasının kuzey kısmında bir hastane binası, bir teşhis ve tedavi kütlesi, bir teknik merkez binası, idari bölüm ve konferans salonları bulunacaktır. Bu kısımda ayrıca bir meydan ve trijenerasyon ünitesi de yer alacaktır. Proje sahasının güney kısmında ise Psikiyatri Hastanesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunacak-tır.

Projenin Mevcut Durumu
Proje şu anda planlama aşamasında-dır. İnşaat aşamasının 2014 yılının Mayıs ayında başlayacağı ve yaklaşık olarak 36 ay süreceği öngörülmekte-dir.
IHIC, Projenin gelişimini desteklemek üzere uluslararası finans kuruluşların-dan finansman kredisi kullanmayı planlamaktadır. Uluslararası finans kuruluşlarının gerekliliklerinden biri, projenin çevresel ve sosyal etkilerinin belirlendiği bir Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmasının yapılması ve inşaat ve işletme aşamalarında önemli etkilerin nasıl azaltılacağını, yönetileceğini ve izleneceğini belirten bir Çevresel ve Sosyal Yöne-tim Planının hazırlanmasıdır.
Uluslararası finans kuruluşlarının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Proje için ÇSED çalışmasının yapılması için IHIC İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından ELC Group Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. (ELC) firması görevlendirilmiştir.
ÇSED çalışması, 2013 yılı Eylül ayında kapsam belirleme çalışması ile başlatılmıştır. ÇSED çalışmalarının 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Bu broşür; halkı bilgilendirmek, ÇSED çalışmasının ilgili tüm konuları ele almasını sağlamak, önemli olan ve ÇSED kapsamında ele alınması gerek-tiği düşünülen çevresel ve sosyal ko-nular ile ilgili görüş alabilmek amacıyla hazırlanmıştır.kayasehiristanbul.net
Olası Çevresel ve Sosyal Etkiler
Proje’nin olası temel çevresel ve sos-yal etkileri, ÇSED kapsam belirleme çalışması sırasında belirlenmiştir. Belirlenen bu etkiler, ÇSED çalışması sırasında daha detaylı olarak incele-necektir. Söz konusu temel konular aşağıda özetlenmiştir:
 Atık yönetimi
 Karayolu trafiğinde artış
 Gürültü ve Hava kalitesi
 Atıksu oluşumu
 Sosyo-ekonomik etkiler
 İşçi / Sağlık personeli sağlığı ve güvenliği
 Toplum sağlığı, güvenliği ve em-niyeti
 Kültürel miras
Görüş Bildirme Fırsatı
Bu doküman, Projeden etkilenebilecek ya da Proje ve etkileri ile ilgile-nen kurum ve kişilerle (Paydaşlar olarak anılmaktadır) iletişime geçerek Proje ile ilgili bilgi vermek ve görüşlerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Böylelikle, alınan görüşler ÇSED çalışmasında dikkate alınabilecektir. Proje’nin paydaşlarını ülke, bölge, il, ilçe ve mahalle düzeyindeki resmi kurumlar; sivil toplum kuruluşları ve yerel halk oluşturmakta-dır.

ÇSED çalışmalarının tamamlanmasının ardından, incelenip görüş verilebilmesi için taslak ÇSED raporu Türkçe olarak hazırlanıp halka sunulacaktır.

Yerel halkın önerilen Proje ile ilgili görüşlerini almak amacıyla İstanbul’da halkın katılımı toplantısı düzenlenecektir.
Bu proje bilgilendirme dokümanı ile sizi Proje’nin temel çevresel ve sos-yal konuları ve alınması gereken önlemler ile ilgili görüşlerinizi sunmaya davet ediyoruz.
Lütfen görüşlerinizi e-posta yolu ile ya da aşağıda verilen posta adresine yazılı olarak gönderiniz:
İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
ELC Group Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.
Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok.No:20 KAVACIK/ ISTANBUL
Email:
ikitellisehirhastanesi@elcgroup.com.tr
www.ikitellisehirhastanesippp.com
IHIC İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş.

Etiketler:, , ,

Bir yanıt yazın