Başakşehir Metrokent Teslim Tarihi açıklandı

Kategori: - - 13:04

metrokent

15 Ekim’de teslimlerin başlayacağı Metrokent projesinin A bloğunda 78 metrekarelik evlerin aidatı 145 TL olacak

KİPTAŞ’ın Metrokent Konutları teslimiyle ilgili açıklaması şöyle:

Hak sahibi olduğunuz konut; teslim programında yer alan tarihler arasında inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi konutunu teslim almamış olsa  bile 01/01/2012 tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen, temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutlarının içerisinde malik tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi müştereken imzalanan Konut Durum Tespit Teslim Formu sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.

Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin en geç 30/12/2011 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki haklarını kullanmayı saklı tutar.

Konutların merkezi sistem olması nedeniyle Elektrik, Su, Doğalgaz abonelik ve sözleşmeleri Ek-3’te belirtilen vekletname örneği ile sadece Site Yönetimi tarafından aşağıdaki ad ve adresleri yazılı kurumlar nezdinde yapılacaktır.

Bu bedellerin Ek-1’de belirtilen site yönetimi hesap numarasına ödenmesi ve Ek-3’te sunulan vekletname örneğinin (Noter tarafından düzenlenmiş) yönetime teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayan maliklere anahtarı ve meskeni verilmeyecektir.

Dairenizin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazınız. Aksi halde aşağıda belirtilen kurumlardan veya adına gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinde malik sorumlu olacaktır.

Daire içi doğalgaz sözleşmesi aşağıda ad ve adresi yazılı kurum nezdinde hak sahibi tarafından yapılabilecektir. Daire içi doğalgaz sözleşme bedeli 61 TL’dir.

İGDAŞ: Avcılar Hizmet Binası Üniversite Mah. Toker Kardeşler Sok.No-5 Avcılar/İSTANBUL
TEL:0212 509 77 66

Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla ilgili kurumlarca talep edilen abonelik bedellerine ilave olarak her bir abonelik için 5’er TL hizmet bedeli karşılığında (EK-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekletname ibraz etme şartıyla yapılacaktır.

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
EK-1’de belirtilen “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu’  Denizbank Başakşehir Şubesi, Şube Kodu: 3490 Hesap No:5535381-351
(IBAN NO:TR90 0013 4000 0055 3538 1000 01) Hesap İsmi: Metrokent Konutları Site Yönetimi Hesabına HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir.
Konutu vekleten alacaklar için (EK-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekletname,
Hak sahiplerinin Abonelik ve Sözleşme bedellerini yatıracağı hesap numarası: Denizbank Başakşehir Şubesi, Şube Kodu: 3490 Hesap No: 2029834-405 (IBAN NO: TR78 0013 4000 0020 2983 4000 60)

TESLİM PROGRAMI:
15.10.2011      B-04 Blok
24.10.2011      B-03 Blok
16.10.2011      B-05 Blok
25-26.10.2011   A-01 Blok
17.10.2011      C-04 Blok
27.10.2011      C-05 Blok
18.10.2011      C-03 Blok
28.10.2011      C-01 Blok
19.10.2011      B-01 Blok
29.10.2011      C-07 Blok
20.10.2011      B-02 Blok
31.10-01.11.2011   A-02 Blok
21.10.2011      C-06 Blok
02.11.2011      E-01 Blok
22.10.2011      C-02 Blok
03.11.2011      E-02 Blok
NOT: Konut Teslim Merkezi: SİTE YÖNETİM OFİSİ

İSKİ, İGDAŞ VE  BEDAŞ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- T.C. Kimlik Numarası
3- Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi

EKLER       

EK-1: Ortak Gider Avans ve Ortak Gider Aidat Tablosu
EK-2: Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-3: İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ abonelikleri için vekaletname örneği

Etiketler:,

Bir yanıt yazın