Tuzla Aydınlı Bölge Parkı alanını açık artırmadan çekildi

Kategori: - - 08:50

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Turyap tarafından peşin ve vadeli teklif verilebilecek açık artırmasına sunduğu Tuzla Aydınlı Bölge Parkı Alanı’nı açık artırmadan çekti.
TOKİ, İstanbul’un Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi’nde 2949 parsel üzerinde bulunan 251 bin 760 metrekare yüzölçümüne sahip alanda 121 bin 915 metrekare olan hissesi, 27 Haziran 2014 Cuma günü düzenlenecek açık artırmaile satışa çıkacak taşınmazlar arasındaydı…
Ancak, müzayedeyi düzenleyecek Turyap’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; TOKİ, Tuzla Aydınlı Bölge Parkı Alanı’nı açık artırmadan çekti.
TOKİ Tuzla Aydınlı Bölge Parkı alanı için kaç TL istenecekti?
Emlakkulisi.com’un edindiği bilgilere göre; TOKİ’nin 121 bin 915 metrekarelik payı, yıllık 676 bin TL muhammen kira bedeli ile kiralanacaktı.
Aydınlı Bölge Parkı, açık artırmadan neden çekildi?
TOKİ’nin Tuzla Aydınlı Bölge Parkı alanının kiralanmasını açık artırmadan çekmesiyle ilgili kulis bilgileri şöyle;
“TOKİ, arazinin kiralanması hakkındaki dosyaların hazırlığı uzun sürdüğünden ilgili başkanlığın onayına sunamadı.”

Tuzla Aydınlı 2949 parselin özellikleri neler?
Tuzla Belediyesi’nin e-imar kayıtlarına göre 251 bin 760 metrekare yüzölçümüne sahip alanın 1/1000 ölçekli Aydınlı Toplu Konut Uygulama İmar Planı, 22 Ekim 2005’te onaylandı. Parselin plan fonksiyon bilgisi şöyle:
“1/1000 UIP : Kısmen KONUT Alanı, Kısmen BHA Alanı, Kısmen BOLGESELPARK Alanı, Kısmen KATI ATIK AKTARMA Alanı”

Plan notları!
1 – Mer’i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup, imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.
2 – Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSKİ’ den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir kot-kesit rölevesi, gerekli görüldüğü takdirde muhtelif en-boy kesitleri mimari ve statik projelere eklenecektir.
3 – İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
3.1. Parselin yüz aldığı yol imar kanunun 23. maddesine tabi olup, Müdürlüğünden ilişiği kesilmeden uygulama yapılamaz.
3.2. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile yürürlükteki İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark ve Sığınak Yönetmeliklerine göre uygulama yapılacaktır.
3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3.4. Belirlenemeyen yol genişlikleri ile kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve blok ebatları inşaat istikametrölevesi belirlenecektir.
3.5. İlgilisinin sunduğu evraklara, uygulama imar planına ve imar planı notlarına göre tanzim edilmiş olan imar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz konusu parselin kapsayan, ifraz işlemlerinden kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.
3.6. Zemin Etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.

Etiketler:, , ,

Bir cevap yazın