TOKİ’ye düşük kalite ve malzeme suçlaması

Kategori: - - 10:25

Bursa Doğanbey’deki dönüşüm skandalının yankıları sürerken Türkiye genelinde mağdur vatandaşların TOKİ’ye açtığı 21 bin dava gündeme damgasını vurdu.  TOKİ skandalı sonrasında şehir plancıları ve mimarlar TOKİ konutlarının ucuz kalitesiz malzeme kullanmasını cinayete benzetti.

KALİTESİZ VE UCUZ MALZEME

TOKİ’nin kendi başına bağımsız ve bakanlıklar üstü bir kurum haline geldiğine dikkat çeken TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya, TOKİ’nin hiçbir şehircilik planına bağlı kalmaksızın çalıştığını söyledi.

TOKİ’nin yaptığı binalardaki kalitesiz ve ucuz malzemeye vurgu yapan Çankaya,”Artık ‘TOKİ malzemesi diye bir deyim kullanılıyor. Türkiye’deki eski yap-sat mekanizması bitti, tek ve en büyük müteahhit TOKİ oldu. Herkes TOKİ’ye iş yapar haline geldi. Bursa Doğanbey’deki

Böyle olunca ucuz ve hızlı konut yapma yarışı başladı. Literatüre TOKİ malzemeleri diye bir ifade girdi. Yani eğer evinize uygun bir inşaat malzemesi alacaksanız bir normali var bir de TOKİ malzemesi var. Biri normal kalite, sıradan alelade olanın adı ise TOKİ malzemesi olmaya başladı” şeklinde konuştu.

YERLEŞİME AÇILMADAN ÇÜRÜYOR

TOKİ’nin bütün kentlerin kabusu olduğunu vurgulayan Çankaya, “Hem işçilik hem malzeme açısından bu binalar kent için bir cinayet anlamına geliyor. Ankara’dan örnek verirsek Kuzey Ankara Konutları TOKİ konutlarının tamamına yakını jeolojik sakıncalı alan üzerine yapılmış durumda. Eğim nedeniyle toprak kaymasının olduğu ve yapılaşmanın zor olduğu yerlere yapıldı. Öyle TOKİ konutları var ki daha iskan almadan içine yerleşmeden terk edilmeye çürümeye başlayarak tekrar onarıma muhtaç hale geldi” dedi.

İnsanları gafil avlıyorlar

İnsan Yerleşimleri Derneği Başkanı Mimar Korhan Gümüş: “TOKİ’nin yaptığı 500 bin konut varsa bunların tamamı çöpe atılacak konutlar niteliğinde. Burada insanları gafil avlıyorlar. Gecekondular apart kondular bile TOKİ’nin evlerinden daha sağlıklı. Ucuz işçilik ve düşük kalite malzemeyle insanlara kümes şeklinde konutlar yapıyorlar” dedi.

Dış cephesi iki senede patladı

CHP Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Çev­re Ko­mis­yo­nu Üye­si Se­na Ka­le­li: TO­Kİ’nin yap­tı­ğı ko­nut­lar­da ucuz iş­çi­lik ve ka­li­te­siz mal­ze­me kul­la­nıl­dı­ğı için mağ­du­ri­yet bir tür­lü din­mi­yor. Va­tan­da­şı mağ­dur et­mek res­men TO­Kİ’nin do­ğal iş­le­yi­şi ha­li­ne gel­di. Do­ğan­bey’in dış cep­he­sin­de ikin­ci se­ne­de pat­la­ma­lar mey­da­na gel­di. BUGÜN GAZETESİ

Etiketler:, , , ,

Bir cevap yazın