TOKİ Giresun Aksu ve Küçükköy Satış Duyurusu

Kategori: - - 12:57

TOKİ Giresun Aksu ve Küçükköy Evleri’nde 286 adet net 84 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve 306 adet net 120 metrekare büyüklüğünde 3+1 daireler yer alıyor.

satış duyurusuÖdeme planına göre projede yüzde 10 peşin ödemede 108 ay taksitlendirme, yüzde 15 peşinde kalan bedeli 120 ay taksit, yüzde 25 peşinde kalanı 144 ay taksit sağlanıyor.

Projede başvurular 14 Haziran – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında kabul ediliyor. Başvuru işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri tarafından yürütülüyor.

TOKİ Giresun Aksu ve Küçükköy Evleri’nde konut fiyatları 153 bin 996 TL ile 253 bin 240 TL arasında değişiyor. Projede yüzde 10 indirimli fiyatlar için 24 ay taksitlendirme yapılıyor.

Kura çekilişinin 21 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı TOKİ Giresun Aksu ve Küçükköy Evleri’nde aylık taksitler ise 802 liradan başlıyor.

 

Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: (312) 565 20 00 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

(TOKİ) GİRESUN MERKEZ AKSU VE KÜÇÜKKÖY TOPLU KONUT UYGULAMASI
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Giresun Merkez Aksu ve Küçükköy Toplu Konut
Uygulaması kapsamında üretilecek 592 adet konut satışa sunulacaktır.
1) Satıcı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres : Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet : www.toki.gov.tr
İletişim telefon : 444 TOKİ / 444 86 54
2) Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin
tüm şubeleri tarafından 14 Haziran – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir.
3) Söz konusu müracaatlar; 1) “Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” (Emekli Sandığından
Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan
faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar) başvuruları, 2) En az %40 Özürlü Vatandaşların
başvuruları, 3) Diğer Konut Alıcı Adayları başvuruları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul
edilecektir.
4) * Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya
girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile
belirlenecektir.
* “%40 Engelli Vatandaşlara” toplam konut sayısının %5’i (2+1 TİP 4 konutlardan 15 adet, 3+1
TİP 6 konutlardan 16 adet olmak üzere toplam 31 adet konut) kadar kontenjan ayrılacak ve kura
ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru
sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına
göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
5) Detaylı satış fiyat ve koşulları Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek
fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

satış duyurusu
6) Projenin yapı ruhsat tarihi 20 / 01 / 2016’dır.
7) Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde,
başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma
Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 21 Temmuz 2016 tarihinde çekilecektir. Kura çekim işlemleri
3. maddede belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az
başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin
belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas
alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece
konut belirlemeye yönelik olacaktır.
8) Kuranın çekileceği yer, ilgili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinde ve İdarenin web sayfasında
(www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
9) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları
üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin
daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları
aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına,
yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri
kategorisi hariç). Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları
aranacaktır.
10) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerine başvurarak, 2 Bin TL
(İkibin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini 14 Haziran – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında
yatıracak (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri
kategorisi hariç) ve başvurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni
imzalayacaklardır.
11) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az
başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 01 Ağustos – 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında
konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden (%10, %15, %25 veya %10 indirimli fiyat için
%40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 01 Ağustos – 12 Ağustos 2016 tarihleri
arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Giresun Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.
Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: (312) 565 20 00 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

12) Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi,
peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu
üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
13) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 108, 120, 144 veya %10 indirimli fiyat için 24
ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme
imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki
kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk taksit
ödeme tarihi,
Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2017
tarihinden itibaren başlatılacaktır.
14) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında
becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
15) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
16) A-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi
Durumunda,
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka
aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden
faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç
kalması durumunda 120 ay vade ile madde 13 de belirlenmiş olan artış esaslarına göre
ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda;
satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu
miktar kredi tutarını geçemez.
B-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu
Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü’nden “TOPLU KONUT FONU’NDAN MALÜL VE ŞEHİT AİLELERİNE
AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BU KREDİYİ DAHA
ÖNCE KULLANMIŞ VE EMEKLİ SANDIĞINDAN (DEVREDİLEN) AYLIK
ALANLARIN KONUT BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDECEKLERİ BELGE” veya “HAK
SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl
sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden
alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna son 3 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler
(Nüfus kayıt örneği) istenecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış
kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli
sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle
başlayacak şekilde satılacaktır.
17) Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru
sahiplerine 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iade edilecektir.
18) Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi,
İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: (312) 565 20 00 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

19) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından
ödenecektir.
20) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız
bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin
giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen
sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı
bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
21) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve
sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
22) Başvuru ve satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili Banka
şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla
duyurulmaktadır.
23) Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın