SGK Faizsiz Konut Kredisi Verdiğini Biliyor musunuz?

Kategori: - - 14:51

SGK Faizsiz Konut Kredisi

Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar artık ev sahibi olmakta zorlanıyor. Bankaların konut kredileri de yüksek faiz oranları nedeniyle pahalıya patlıyor. SGK Faizsiz Konut Kredisi

Durum böyle iken ev sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olan vatandaşlara kaçırılmaz bir fırsat haberi duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bütçesi kısıtlı olan vatandaşların ev sahibi olabilmesi için büyük bir kampanya başlattı. SGK konut kredisi kapsamında Faizsiz Konut Kredisi için gerekli koşulları sağlayan kişilere sıfır faizli konut kredisi imkanı verecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE SGK’DAN FAİZSİZ KONUT KREDİSİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel sıfır faizli konut kredisi verecek. Sigorta sistemi mevzuatları ve sosyal güvence kapsamında vazife malulü olan kişilere ve yakınlarına yönelik verilen haklara bir yenisi daha ekleniyor. SGK tarafından vazife malulleri ve onların yakınlarına sunulan konut kredisi faizsiz olarak verilecek. Vatandaşlar, bankaların yüksek faizli kredileri yerine SGK’dan faizsiz kredi kullanarak hayallerindeki eve sahip olabilecekler.

SGK SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanacak Hak Sahipleri Kimlerdir?

  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
  • Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
  • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
  • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
  • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin

         Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Toki 2022 Konut Projeleri

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, faizsiz konut kredisi hak sahipliği müstahaktık bilgisi sorgulaması TOKİ tarafından direkt olarak yapılmaktadır. Bu sebeple, krediden faydalanmak isteyen hak sahipleri kurum tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek duymadan, doğrudan Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışında n yararlanmak için doğrudan Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine başvuru yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan duyuru ile yukarıda belirtilen koşulları taşıyan vatandaşlar Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine giderek sıfır faizli konut kredisi çekebilecekler.

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan “Veri Paylaşımına İlişkin Protokol” gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun  4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması” Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için  doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Etiketler:, , , ,