Onurkent’te şerhler kalktı

Kategori: - - 14:42

onurkent

Onurkentlilerin uzun süredir beklediği şerhler Meclis kararıyla kaldırdı. Başakşehir Belediyesi’nin özverili çalışmaları ve takibi sonucu Onurkent’te 142 blok 5192 dairenin şerh kaldırılmış oldu.

Şerhin kaldırılması ile bölge sakinleri artık sahibi oldukları mülkiyetlerin devir, satım işlemlerini yapabilecek, kredi kullanabilecek.

142 blok, 5192 dairenin şerhleri kalktı

775 sayılı Gecekondu Kanunun 34. Maddesi takyidatlarına tabi olan
Onurkent’te; mecliste oy birliğiyle alınan karar ile ilgili kanun uyarınca tapularına işlenen şerhleri 10 yıllık bekleme süresi dolması nedeniyle kaldırılmış oldu.

Başakşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün ilgili müdürlüklerle yürüttüğü özverili çalışmalarda bu sene tapularına kavuşan Onurkent sakinleri mülkiyetler üzerindeki şerhlerin kalkmasıyla rahat bir nefes almış oldu.

S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği bünyesinde bulunan taşınmazların 775 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca tapularına şerh konmuştu. Bu Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde: Devir ve temlik olunamaz, Rehin ve diğer ayni haklarla takyid edilemez, Satış va’di sözleşmesine konu teşkil edemez, Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz, Haczedilemez ve işgal olunamaz hükümleri bulunuyordu.

Süreç 1998’de başladı

Başakşehir İlçesi, S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ne 775 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği’nin “Konut Kooperatifi ve Müşterek Müracatlara Arsa Tahsisi” başlıklı 13.maddesi gereği üye kooperatiflerine ve üyeleri adına 775 sayılı kanun çerçevesinde 1998 yılında başlayan süreçte arsa tahsisleri yapılarak ve kat irtifakları kurularak kooperatif üyelerine tapu devirleri yapılmıştı.

1998 yılında başlayan Belediyeler ve Birlik arasındaki tahsis süreci sonunda üyelere devredilen tapular üzerinde kanun gereği bulunan şerhlerin 10 yıllık sürenin dolması veya bu süre dolmamış olmakla beraber bedellerinin tamamının ödenmesi ve inşaat sürelerine uyulmak koşuluyla herhangi bir süre beklemeden kaldırılması gerektiğinin kanunun açık bir hükmü olduğu, birliğin tahsis bedellerini ödediği ve inşaat sürelerine uyduğu, kanunun aradığı her iki şartın gerçekleştirilmiş olduğu, birliğe tahsis başlangıç tarihinden 10 yıllık sürenin geçmesi nedeniyle S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Bünyesinde bulunan taşınmazların 775 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca tapularına işlenen şerhlerin kaldırılması mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste alınan karar ve sonrasında Tapu Müdürlüğü’nde çalışmalar tamamlanarak Onurkentte; 142 blok 5192 dairenin şerhin kaldırıldı. Mülkiyet sahipleri, bu süreçte yaşadıkları pek çok hukuki zorluğu da şerhlerin kaldırılmasıyla aşmış olacaklar. Vatandaşlar artık sahibi oldukları mülkiyetlerin devir, satım işlemlerini yapabilecek, haciz işlemleri yapabilecek, kredi kullanabilecek.

Etiketler:,

Bir cevap yazın