Konut satışında vergi cezasına dikkat

Kategori: - - 13:25

tapu

Konut satışlarında ‘tapuda görünen satış değeri’ ile ‘fiili gerçekleşen satış değeri’ arasındaki farkı tespit eden Maliyenin binlerce konut satıcısına yüklü cezalar kestiği anlatılan bir yazı yazıldı. Yenigün İzmir’de yer alan yazıya göre, tapuda gerçekleşen konut veya diğer gayrimenkul alım satım işlemlerinin Maliye için iki açıdan önemli olduğu vurgulanıyor.

BAZI DURUMLARDA VERGİ ÖDENMİYOR
İlk olarak değinilen konuların başında tapu harcı geliyor. Buna göre, alım- satım değeri üzerinden tapu harcının alındığı vurgulanıyor. İkinci olarak satıcının kazancı üzerinden Gelir Vergisi (GV)’ nin doğduğu ifade ediliyor. Gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren beş tam yıl geçtikten sonra satış yapılmışsa kazanç ne kadar yüksek olursa olsun vergi ödenmesi yapılmıyor.

Tapu harcı, satış işlemi sırasında devletin kasasına hemen giren para. Gelir Vergisinin (GV) kasaya girmesi ise satıcının beyanına bağlı. Satıcı, ertesi yılın mart ayında kazancını beyan etmesi gerekiyor.

Satıcı: sattığı konuttan elde ettiği kazancı olarak biliniyor. Maliyeye hiç beyanda bulunmamışsa veya düşük değerden beyanda bulunmuşsa sorun çıkabiliyor.

SATICI ALICIYI USULSÜZ İŞLEME DAHİL EDİYOR; Maliye, satıcının banka hesaplama giren tutar çok rahat tespit edebiliyor. (Tapu kayıtları ile eğer varsa kullanılan kredi arasındaki faik da rahatlıkla tespit edilebiliyor.) Tapu kayıtlan ile banka hesabı arasında fark görüldüğünde de cezai işlem gerçekleştiriliyor. Beyan edilmeyen kazanç için, yani yüzde 35’i bulan “Gelir Vergisi”, bir o kadar “vergi ziyaı cezası” ve ayrıca”gecikme faizi” talep ediliyor.

4 Konut alırken satıcının “değeri düşük gösterelim, yoksa vergi çıkıyor” şeklindeki teklifine “Hayır” denmesi gerekiyor.. Satıcının alıcıya “vergi çıkıyor” dediği konu aslında (alıcıyı da ilgilendiren tapu harcından çok) satıcının ertesi yıl mart ayında ödeyeceği gelir vergisinin olduğu belirtiliyor. vergi cezası

Satıcı kendi ödemesi gereken gelir vergisinden kurtulmak için alıcıyı da (değeri düşük göstererek) bir nevi usulsüz işleme dahil ediyor. Alıcı, aradan birkaç yıl geçtikten sonra aldığı konutu satmak istediğinde (alış değeri düşük göründüğünden) önceki satıcının vergi yükü de kendisine kalıyor.
Dolayısıyla vergi hesabını konutu satarken değil alırken (gerçek değerinden) yapmak önemli hale geliyor. Konut satışından kazanç elde eden gayrimenkul sahipleri vergi hesabında (2016 gelirleri için) 11.000 lira istisnayı düşebilirler. Ayrıca ödeyecekleri vergiyi hesap öderken kazançlarını enflasyondan arındırabilirler.

Konut satışında, iktisap bedelinin üretici fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için. alış ve satış tarihleri arasındaki sürede, endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekiyor.

Etiketler:, , , , ,

Bir yanıt yazın