Konut Kredisini Erken Ödeyenlerin Ceza Miktarı

Kategori: - - 13:46

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı kredi vadesinden önce ödeyebilecek.Bu durumda, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktarına göre bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak

Yeni Konut Finansman Yönetmeliği’ne göre konut kredisi borcunu vadesinden önce kapatmak isteyenler ya da ara ödeme yapmak isteyenler değişen oranlarda tazminat ödeyecek.Değişiklikten önce, vadesinden önce kapatılan konut kredilerinde tüketiciden kalan borcun %2’si tutarında erken kapatma ücreti alınıyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte ödenecek tazminat kalan vadeye bağlandı. Buna göre konut kredisi borcunu erken kapatmak isteyen tüketici, kalan borcunun vadesi 36 aydan az ise %1, 36 aydan fazla ise %2 erken kapatma cazası (tazminatı) ödeyecek.

Ara Ödeme Yapıldığında Ödenecek Ceza Nasıl Hesaplanacak?

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 20 Ocak 2015 tarihinde akdi faiz oranı %1 ile 10 yıl vadeli 100 bin TL konut kredisi kullanan bir tüketici, 30. taksitini ödeyeceği 20.06.2017 tarihinde 13.750 TL ödeme yapmak istediğinde şu işlemler yapılacak:

1. Biriken Faiz

Öncelikle 20.06.2017 tarihi itibariyle biriken faiz tutarı tahsil edilir. Tüketicinin ödeme planına göre 29. ayın sonunda kalan anapara tutarı olan 85.458,80 TL’nin üzerinden tahsil edilecek faiz hesaplanır.

Tahsil edilecek faiz= (85.458,80*%1) = 854.59 TL olan bu tutar, yapılacak olan ödemeden düşülür.

2.Kalan Anapara

Anaparadan düşülecek tutar hesaplanarak, ödeme sonrası kalan anapara belirlenir.

Anaparadan düşülecek tutar=13.750-854.59 = 12.895,41 TL

Ödeme sonrası kalan anapara= 85.458,80-12.895,41= 72.563,39 TL

3.Erken Ödeme Tazminatı

Kalan vade 90 ay olduğundan ve kanunda belirtilen 36 ayı aştığından bu tutar üzerinden %2 erken ödeme tazminatı tahsil edilir. (Kalan vade 36 aydan az olsaydı erken ödeme tazminatı %1 üzerinden hesaplanacaktı.)

30 aydaki taksit tutarı=580.12 TL

Erken Ödenen Anapara= 12.895,41-580.12=12.315,29 TL

Erken Ödeme Tazminatı=12.315,29*%2=246,31 TL

4.Kalan Taksite Göre Ödeme Planı

Erken ödeme tazminatı olan 246,31 TL tüketiciden tahsil edildikten sonra, kalan 90 taksit ödeme tarihleri değişmeyecek şeklide 72.563,39 TL olan kalan anapara üzerinden yeniden hesaplanır. (Bu örnek için konut kredisi hesaplama yapılarak belirlenen rakamlara göre 13.750 TL ara ödeme yapmak isteyen tüketicinin taksit tutarı aylık 1.226, 54TL’ye karşılık gelir.)

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın