Ataköy sahilde inşaata devam

Kategori: - - 13:34

atasehir

İstanbul’un Ataköy sahilinde çok sayıda tescilli yapı ve ağacın bulunduğu TOKİ arazisinde yapılan inşaatların ruhsatına ilişkin 9. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına Bakırköy Belediyesi itiraz etti. Mimarlar Odası, tescilli Baruthane binalarının bulunduğu 160 parsel ile, 174 ve 182 parsellere ilişkin inşaat ruhsatlarını 1 Nolu Koruma Kurulu onayı olmadığı gerekçesiyle yargıya taşımış, 9. İdare Mahkemesi sahildeki inşaatları durdurmuştu. Belediye’nin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme 174 ve 182 parsellerdeki inşaatların devamından yana karar verdi. Sahilde bu parsellerde yükselen Yalı Ataköy ve Bosphorus projelerinin inşaatları böylece yeniden başladı. Bakırköy Belediyesi’nin 1 Nolu Koruma Kurulu’ndan izinsiz inşaat ruhsatı verdiği tescilli Baruthane yapılar topluluğunun bulunduğu 160 parseldeki Blumar projesine ilişkin ise yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verildi.

KORUMA KURULU DURDURMUŞTU
Sahildeki Baruthane arazisi olan 160 parselde 1 Nolu Koruma Kurulu’nun onayı olmadan inşaat ruhsatı verildiği ortaya çıkmış, iş makineleri arazide kurul izini olmadan çalışmıştı. TOKİ’den yapılan açıklamada İstanbul Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan izin alınması yeterli görülürken, 1 Nolu Kurul, TOKİ ve Bakırköy Belediyesi’nden 160 parselde her türlü fiziki ve inşai müdahalenin durdurulmasını istedi. Gerekçe olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2012’de imzalanan protokol gösterilmiş, tescilli ağaçlar ile tescilli yapıların çakıştığı araziye yapılacak müdahalenin öncelikli olarak kültürel değerler yönünden ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

BELEDİYE DE KURUL’U YOK SAYDI
Yürütmeyi durudurma kararının kaldırılması için 9. İdare Mahkemesi’ne başvuran Bakırköy Belediyesi ise 160 parsele ilişkin savunmasında 1 Nolu Koruma Kurulu’nun arazide her türlü müdahalenin durdurulmasına yönelik görüşünü yok sayarak TOKİ’nin açıklamasına paralel bir savunma yaptı. Belediye savunmasında 2011’de yürürlüğe giren 644 sayılı KHK’yı gerekçe gösterdi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları 2011’de tabiat varlıkları ve kültür varlıkları olarak ikiye ayrılmış, kültür ve tabiat varlıklarının çakıştığı alanlarda yetki Tabiat Varlıkları Komisyonu’na veren bir düzenleme yapılmıştı.
Bakırköy Belediyesi ise TOKİ’nin belediyeye 17 Ocak 2013’te gönderdiği yazıyı gerekçe gösterdi. Yazıda 644 sayılı KHK uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığı, tescilli parsellerdeki uygulamalar için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararı haricinde başka bir karara gerek duymaksızın iş ve işlemlerin tamamlanması istendi.

Bakırköy Belediyesi’nin 160 parsele ilişkin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması talebine karşılık 9. İdare Mahkemesi, ruhsatın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle, bu parsele ilişkin yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verdi.

Etiketler:, ,

Bir cevap yazın